Nordisk-russisk seminar i Bergen

nov 18, 2014

Senter for internasjonalisering i utdanning (SIU) arrangerte seminarer om nordisk-russisk samarbeid i høyere utdanning i Bergen den 17. og 18. november. Gunn Bjørnsen deltok og representerte Avdeling for mediefag (AMF) ved Høgskulen i Volda.  Også Lillian Hjorth fra Menneskerettighetsakademiet (MRA) deltok. Avdeling for mediefag og Menneskerettighetsakademiet er, sammen med to russiske universitet og Södertörn Høgskola utenfor Stockholm, partnere i prosjektet ‘Becoming journalists in multicultural Russia, Sweden and Norway’.

Den første seminardagen ble viet til presentasjoner av prosjektene som har fått støtte fra det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet, med midler fra Nordisk Ministerråd. Bjørnsen presenterte journalistutdanningsprosjektet og la vekt på kultumøtet mellom studentene fra de tre landene og hvor viktig kunnskaper om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er for kommende journalister. I prosjektet inngår både ukeslange kurs for studentene og studiereiser. Les om samarbeidsprogrammet og prosjektene her. 

Den andre dagen stod det nordisk-russiske samarbeidet innen humaniorafagene på agendaen. Akademikere fra Russland, Danmark, Sverige og Norge holdt innlegg. Det ble interessante meningsutvekslinger om både historiefagets betydning for konstruksjon av nasjonal identitet og språklige utfordringer i samarbeidet. Viktigheten av den faglige kontakten over landegrensene ble understreket. Les programmet for dagen her.

Siste nytt