Ivrige elever på Bleiker

des 16, 2014

Den 16. desember fikk samfunnsfagelevene på Bleiker videregående skole besøk av Menneskerettighetsakademiet for en dobbelttime om menneskerettigheter. Elevene var ivrige og det ble to spennende timer. Se bilder og les hva faglærer Anne Marie Baugstø Rødnes skrev om besøket her. 

Siste nytt