Workshop på Politihøgskolen

jan 13, 2015

De internasjonale menneskerettighetene sto på dagsorden da Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth underviste på Politihøgskolen i Oslo den 13. januar. Halvdagsopplegget var en del av etterutdanningskurset "Konflikthåndtering i det flerkutlurelle samfunn" og Hjorth redegjorde for utviklingen av det internasjonale menneskerettighetsystemet og forpliktelsene statene påtar seg når de binder seg til de inernasjonale avtalene om menneskerettigheter. Den aller viktigste oppgaven er å sikre at nasjonal lovgivning harmonerer med forpliktelsene i konvensjonene. Fordi politiet representerer staten og har en legitim rett til å bruke makt, er det særdeles viktig at tjenestefolkene er bevisste over at menneskerettighetene setter grenser for maktuøvelse. Studentene hadde mange spørsmål og etter foredraget var det deres tur til å analysere menneskerettighetssituasjonen i Norge. Ikke uventet førte gruppearbeidet til diskusjon om utfordringer knyttet til egen arbeidshverdag. Varighet for arrestanter i politiarresten, isolasjon i varetekt, barn i fengsel, tiggerforbudet i Arendal og diskriminering av romfolk, var bare noen av spørsmålene som ble berørt Dette var fjerde gangen Hjorth foreleste på etterutdanningskurset. Kapitlet om konflikthåndtering i boken "Bygg broer, ikke murer", som hun har skrevet sammen med Enver Djuliman, er på pensum.

Siste nytt