Menneskerettigheter på timeplanen

jan 20, 2015

Det ble to innholdsrike dager da Menneskerettighetsakademiet organiserte kurs for 30 enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan og Somalia på Mysebu mottak i Mysen den 19. og 20. januar. Foruten å lytte til foredrag om menneskerettigheter fikk de unge utfolde seg i gruppearbeid, lek og diskusjoner. Målet med kurset er å formidle kunnskap og skape positive holdninger basert på likeverd, toleranse og respekt. Et mål er også å utvikle selvtillit og en følelse av mestring. I evalueringene skrev de unge at kurset hadde vært veldig bra og at de gjerne ville lære mer om menneskerettigheter. Kurset er finansiert av Utlendingsdirektoratet. Les mer om vårt arbeid for asylsøkere.

Siste nytt