Satsning i Portugal

jan 14, 2015

Menneskerettighetsakademiet har startet et samarbeid med den portugisiske organisasjonen Dinamo og lærerhøgskolen i Lisboa, om prosjektet "We stand for Human Rights!". Det europeiske DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe), der Menneskerettighetsakademiet er medlem, har en rådgivende rolle. Målsettingen med satsningen i Portugal er å stimulere til mer og bedre menneskerettighetsundervisning i skolesystemet og det portugisiske samfunnet forøvrig. Aktivtetene startet i desember 2014 og innebærer organisering av kurs for en rekke målgrupper, inkludert vanskeligstilt ungdom, samt oversettelse av den anerkjente manualen Compass til portugisisk. En viktig dimensjon i prosjektet er kontakt og rådgivnining overfor portugisiske undervisningsmyndigheter. Prosjektet er finansiert gjennom de såkalte EØS midlene, der Norge bidrar med 97 %, og Island og Lichenstein med resten. Les mer om prosjektet i Portugal.

Siste nytt