Workshop på Nobels Fredssenter

feb 09, 2015

Den 9. februar holdt Menneskerettighetsakademiet en fire timer lang workshop i menneskerettigheter for formidlere ved Nobels Fredssenter. Formidlerne har i oppgave å vise skoleklasser og andre rundt i utstillingene, og får ofte utfordrende spørsmål om menneskerettigheter og hvordan verden utvikler seg. På agendaen sto foredrag om forhandlingsprosessen bak Verdenserklæringen om menneskerettighetene og FNs ulike mekanismer for å beskytte menneskerettighetene. Også systemet i Europa med Europarådet, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, ble belyst. Avslutningsvis diskuterte deltakerne hvordan man kan besvare vanskelige spørsmål fra ungdommene. Et godt tips er å gå tilbake i historien. Det er lettere å få øye på positive utviklingstrekk når man sammenligner nåtid med fortid. Selv om dagens problemer er massive, viser et historisk perspektiv at det nytter å engasjere seg og arbeide for positiv endring. Dette er viktig for de unge å vite, når det blir deres tur til å ta tak i utfordringene.

 

Siste nytt