Journalistikk og menneskerettigheter i Nizhny Novgorod

mar 23, 2015

Hvorfor bør journalister ha kunnskap om menneskerettigheter? Og hvorfor bør de lære om kultur, gruppedannelse og individers komplekse identiteter? Dette var spørsmål som ble intenst diskutert på fem-dagers kurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i Nizhny Novgorod fra 16. til og med 20. mars. Deltakere var journaliststudenter ved Lubachevsky statlige universitetet i Nizhny Novgorod og kurset var et samarbeid mellom universitetet, Avdelingen for mediefag ved Høgskulen i Volda og Menneskerettighetsakademiet. 

Gjennom uken fikk studentene innføring i de internasjonale menneskerettighetenes historikk og hvordan menneskerettighetssystemet har utviklet seg globalt og i Europa etter andre verdenskrig. De lærte om den viktige forskjellen på erklæringer og konvensjoner og fikk kunnskap om forpliktelsene statene påtar seg når de binder seg til (ratifiserer) internasjonale konvensjoner, blant annet at nasjonale lover må harmonisere med menneskerettighetsforpliktelsene. Studentene lærte om Europarådet og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og fikk se film om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Saker der Russland og Norge har fått dommer mot seg ble presentert.

Ord er mektige våpen

Etikk i journalistikken og flerkulturell forståelse var også sentrale temaer. Deltakerne reflekterte over makten journalister har i sin formidling. Gruppearbeid om «de andre» i russisk historie og frem til i dag, bevisstgjorde deltakerne på at «de andre» endres gjennom tidene. Det er ofte storsamfunnet (majoriteten) som definerer hvem «de andre» er, og etter nærmere refleksjon, ble konklusjonen at vi alle kan være «de andre». Alt avhenger av omstendighetene rundt. For journalister er dette viktig bevisstgjøring. Ord er mektige våpen og det er viktig å trå varsomt for ikke bidra til stigmatisering.

Besøk fra menneskerettighetsombudets kontor

Svetlana Barabanova

Den siste kursdagen fikk studentene besøk av assisterende menneskerettighetsombud i Nizhny Novgorod, Svetlana Barabanova. Barabanova har tidligere vært barneombud i regionen og hadde mye å melde. Hun fortalte engasjert om utviklingen av menneskerettighetsombudsinstitusjonen i Russland og hvilke fullmakter ombudene har. Barabanova fortalte at ombudet i Nizhny Novgorord overvåker rettssystemet og hjelper individer som er utsatt for brudd på menneskerettighetene med å klage til barnevern, politi og andre myndighetsinstanser. Kontoret kan også foreslå lovendringer. Blant særlige menneskerettslige utfordringer, nevnte hun problemer knyttet til foreldreløse barn, vold i skolen og forholdene for funksjonshemmede.

Konklusjonen den siste dagen var at journalister, i kraft av sitt yrke har en unik mulighet til å påvirke til positiv samfunnsendring. Ved å fokusere på brudd på menneskerettighetene og myndighetenes forpliktelser samt spille på lag med institusjoner som menneskerettighetsombudene, kan de adressere viktige utfordringer i samfunnet.

Topp evalueringer

Studentene ga kurset toppkarakter. På spørsmål om hva som var det beste, svarte én deltaker: “The style of teaching: combinations of serious topics and lectures, group works and energizers. It was awesome!”

I mai skal flere av studentene fra Nizhny Novgorod delta på et kurs på Høgskulen i Volda der de skal møte journaliststudenter fra Sankt Petersburg, Sødertørn Høgskula utenfor Stockholm, Sverige samt Volda, Norge.  

Se også sak om kurset på Nizhny Novgorord State Universitys hjemmeside

Les mer om vårt arbeid med journaliststudenter.

Nedenfor er noen bilder fra kurset.

Alle studentene sammen med Menneskerettighetsombudet Svetlana Barabanova (nr. 7 fra venstre)

 

Siste nytt