Skolebesøk om menneskeverd og menneskerettigheter

apr 20, 2015

Hva menes egentlig med menneskeverd? Og hvorfor er rett til ferie og hvile beskyttet av menneskerettighetene? Dette var bare to av de mange spørsmål som ble stilt under workshopen som Menneskerettighetsakademiet holdt for samfunnsfagelevene på Kuben videregående skole i dag. I alt 30 elever deltok aktivt i gruppearbeid, lyttet til foredrag og diskuterte. På dagsorden sto det moralske grunnlaget for menneskerettighetene, samt rettighetenes historikk med særlig vektlegging av FNs verdenserklæring om menneskerettighetene (1948). Det var Eugenia Khoroltseva som var ansvarlig for workshopen. Les mer om Menneskerettighetsakademiets skolebesøk her

Siste nytt