Viktige lærerkurs i Russland

apr 21, 2015

Fra 13. til 17. april organiserte Menneskerettighetsakademiet og russiske partnere et femdagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for 24 historie- og samfunnsfaglærere i byen Tsjerepovets i Russland. Kunnskapen ble formidlet gjennom foredrag og aktive pedagogiske metoder som lærerne kan bruke i egne klasserom. Målsettingen er å styrke lærernes kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, slik at de kan gi mer og bedre undervisning om tematikken til sine elever.

Kurset fokuserte særlig på sivile og politiske rettigheter og mange temaer ble berørt. Lærerne fikk innsikt i menneskerettighetenes historie og hvordan menneskerettslige normer er blitt til internasjonal lov etter andre verdenskrig. De lærte om FN-systemet og de viktigste internasjonale konvensjonene. Foredrag om Europarådet og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ble presentert, samt film om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. De gjorde også gruppearbeid der de analyserte aktuelle saker som har gått for domstolen. Også det sivile samfunn sto på agendaen og lærerne levde seg inn i rollespillet som illustrerte hvordan uavhengige journalister og organisasjoner kan fungere som effektive problemløsere i samfunnet. Kurset fikk svært gode tilbakemeldinger.

Tsjerepovets

Det var første gang partnerne organiserte kurs i Tsjerepovets. Samarbeidspartner var det regionale kompetansesenteret for etterutdanning av lærere samt vår russiske partnerorganisasjon Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva). Tsjerepovets ligger midt mellom Sankt Petersburg og Moskva i Vologda regionen og har vel 300 000 innbyggere. En stor del av befolkningen finner sitt utkomme ved å jobbe i byens jern- og stålindustri, som er en av Russlands aller største. Det store industriområdet som ligger like utenfor byen, skaper arbeidsplasser og inntekt, men også store miljøutfordringer. Byen er en av de mest forurensede i Russland, men mangler fortsatt en aktiv og sterk miljøbevegelse. 

- Den spente internasjonale situasjonen gjør at aktivitetene våre i Russland er enda viktigere enn tidligere, sier daglig leder Lillian Hjorth. - Gode samarbeidsprosjekter som skaper positive relasjoner kan også bidra til å dempe stereotypiene som nå dessverre ser ut til å økes i det internasjonale samfunn.

Bakgrunn

Siden 2008 har Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Centre for Human Rights and Legal Culture, organisert kurs for lærere i Russland. Kursene er støttet av de regionale menneskerettighetsombudene og skjer i samarbeid med de statlige kompetansesentrene for etterutdanning som rekrutterer lærerne. I tillegg til Tsjerepovets i Vologda-regionen, har vi undervisningsvirksomhet i Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Saratov og Tambov.

Det er et omfattende undervisningsopplegg som lærerne får ta del i. Konseptet innebærer at de først deltar på et femdagerskurs med påfølgende fjernundervisning med innlevering av oppgaver på nett. Etter et halvt års tid organiseres et nytt fem-dagers fordypningskurs. Etter dette kan de lærerne som ønsker det, ta eksamen og bli invitert til et siste fem-dagers "trainer for trainer kurs" kurs. Der møter de lærere fra andre russiske regioner samt eksterne eksperter på menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og tilgrensende temaer. De besøker også sentrale menneskerettighetsorganisasjoner som Memorial og Sakharovsenteret. Så langt har mer enn 250 lærere fra Kaliningrad, Nizhny Novgrod, Saratov, Tambov og Vologda, vært gjennom dette undervisningsopplegget. Resultatet er at tusenvis av russiske skolebarn idag får mer og bedre opplæring i demokrati, menneskerettigheter og flerkulturell forståelse enn tidligere.

Les mer om vår undervisningsvirksomhet for russiske lærere her.

Nedenfor er noen bilder fra kurset.

'
Rollespill om det sivile samfunn.

Mellom kunnskapsøktene er det interessante energiladere, ofte med en underliggende mening. Her handler det om samarbeid.

Siste nytt