Russiske lærere fra "Perm Centre" på studietur i Norge

sep 21, 2015

Fra 15. til 18. september var åtte samfunnsfag- og historielærere fra de russiske regionene Tomsk, Ryazan, Nizhny Tagil og Perm, i Oslo. Menneskerettighetsakademiet organiserte besøket som hadde som formål å vise ulike sider av det norske utdannelsessystemet og hvordan opplæringen i menneskerettigheter og konflikthåndtering foregår i norsk skole. Reisen var en påskjønnelse til lærere som har gjort det særlig bra i en konkurranse om menneskerettighetsmetodikk. Det er Perm Centre for Human Rights and Civic Education, ledet av Andrey Suslov, som er ansvarlig for den årlige konkurransen. Den ikke-statlige organisasjonen er en av Russlands fremste når det gjelder undervisning i menneskerettigheter med målgrupper som lærere, politi, fengselsansatte og frivillige.  

Besøk til Gamlebyen skole og Utdanningsforbundet

Den første dagen besøkte lærerne Gamlebyen barneskole. Da de kom, sto rektor Hanne Hauge ved inngangen og hilste på elevene slik hun pleier. Lærerne satte stor pris på å observere undervisningen i ulike klasser og i fagene mat og helse, norsk og samfunnsfag. Under samtalen med rektor Hauge og internasjonal koordinator Elisabeth Jensen etterpå, ble det særlig snakket om hvordan norsk skole oppmuntrer elevene til kritisk tenking og hva det vil si å være en «FN-skole».

Hos Utdanningsforbundet presenterte politisk rådgiver Roar Grøttvik hvordan det norske utdannelsessystemet er organisert. Utfordringer ble også nevnt, som for eksempel mangelen på kvalifisert fagpersonale. Juridisk rådgiver Kathrine Blyverket presenterte den nylig vedtatte «Vær-varsom plakaten» for lærere og barnehageledere. Den etiske plattformen skal øke bevisstheten om pedagogenes ansvar når de hver eneste dag tar valg som angår barn, elever, kollegaer og foreldre. Fra plattformen heter det at «Barnehagelærere, lærere og ledere skal gripe inn og verne barnehagebarn og elever mot krenkelser, uavhengig av hvem det er som utfører dem».

Konflikthåndtering på Kuben videregående skole

På Kuben Videregående skole overvar delegasjonen en workshop med fokus på dialog og mekling. Ekspert på konflikthåndtering, Berit Follestad, ledet en øvelse der også gjestene fikk delta. Hvordan kan konflikter eskalere fra misforståelser til alvorlig strid, og hva bør man i så fall være obs på? Russerne observerte også en time i Politikk og menneskerettigheter ved samfunnsfaglærer Axel Aubert.

Workshop om mekling

Den siste dagen møtte lærerne Joachim Majambere og Torill Braaten fra «Foreldreutvalget i grunnskolen» (FUG). Majambere og Braaten orienterte om den viktige rollen som foreldrene har i barnas utdannelsesløp og hvordan samarbeidet mellom hjem og skole er organisert. Det populære spillet Dialog, ble også presentert. I spillet, som anbefales brukt på foreldremøter, diskuteres spørsmål om skolehverdagen i grupper. I samtalen med Majambere og Braaten ble forskjeller og likheter mellom det norske og russiske skolesystemet belyst, samt hva som er de viktigste utfordringene i hvert land.

Oppholdet i Norge ble avsluttet med et møte med Det europeiske Wergeland-senteret. Iryna Sabor og Caroline Gebara orienterte om senterets satsning på undervisning i demokrati og menneskerettigheter, og da særlig arbeidet i Russland.

Russernes tilbakemelding den siste dagen var entydig: Den intense uken både hadde gitt faglig påfyll og inspirasjon!

Nedenfor er noen bilder.

Møte med Hanne Hauge og Elisabeth Jensen på Gamlebyen barneskole

Diskusjon om hva diktatur er i Politikk og menneskerettigheter

Ekspert på konflikthåndtering Berit Follestad, sammen med Andrey Suslov, leder av Perm Centre for Human Rights and Citizenship Education

Delegasjonen sammen med  Joachim Majambere og Torill Braaten fra Foreldreutvalget for Grunnskolen

Siste nytt