Besøk fra Polen og Portugal

des 02, 2015

Denne uken er representanter fra 15 polske organisasjoner på studietur til Oslo og Larvik. Tirsdag besøkte gruppen Menneskerettighetsakademiet. De polske organisasjonene var i Norge for å lære mer om undervisning rettet mot unge flyktninger og innvandrere, og var derfor spesielt interessert i å høre om våre menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere.

Formålet med møter som dette er å utveksle erfaringer, samt å diskutere mulige samarbeidsprosjekter. I oktober var en gruppe med representanter fra syv portugisiske organisasjoner på en lignende studietur til Norge, og besøkte Menneskerettighetsakademiet for å høre mer om våre arbeidsmetoder og aktiviteter.

Samarbeid med partnerorganisasjoner i Europa og andre steder i verden er en viktig del av vår virksomhet. Vi har blant annet et pågående samarbeid med Partners Bulgaria Foundation og Center for the Study of Democracy.  Prosjektet omhandler forebygging av vold i nære relasjoner og kjønnsrelatert vold i Bulgaria. Les mer om prosjektet her.

Siste nytt