Between Radicalization and Populism in Europe today

Europa står i dag overfor en rekke utfordringer knyttet til radikalisering, ekstremisme, populisme og falske nyheter. Hvordan kan vi som arbeider med barn og unge motvirke dette, og bidra til økt demokratisk deltagelse og respekt for menneskerettighetene? 

7. november inviterer Menneskerettighetsakademiet og DARE-nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) til konferanse om forebyggende arbeid mot radikalisering og populisme. Temaet belyses av eksperter og sivilsamfunnsaktører fra Norge, Slovakia, Polen og Tyskland. Deretter presenteres nyttige pedagogiske verktøy og undervisningsressurser i sesjoner ledet av Antirasistisk senter og 22. juli-senteret. Menneskerettighetsakademiet og DARE-nettverket introduserer «STEPS – Survival Toolkit for EDC in Post-factual Societies».

Konferansen er relevant for organisasjoner, lærere, lærerstudenter, miljø- og ungdomsarbeidere, frivillige, politi, journalister og alle andre som arbeider med barn og unge.

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj.

Meld deg på her

eller send en epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Frist: 1. november 

Tid: 7. november 09.30-15.00

Sted: Frivillighetshuset (7. etg), Kolstadgt 1, Tøyen, Oslo 

 

Program

 

9.30 - 10.00    Registrering 

10.00-10.10    Velkommen og presentasjon av DARE og STEPS.  Evgeniya Khoroltseva, Menneskerettighetsakademiet

10.10-10.30    Forebygging av radikalisering i Norge. Lars Halaas Lyster (RVTS Øst)

10.40-12.00   Panelsamtale: Forebygging av radikalisering og håndtering av populisme – pedagogiske perspektiver

 • Lukas Zorad, Partners for Democratic Change, Slovakia

 • Alicja Pacewicz, Centre for Citizenship Education, Polen

 • Georg Pirker, Arbeitskreis deutscher Bildungsstatten e.V (AdB), Tyskland

 • Lars Halaas Lyster, RVTS Øst, Norge

 • Moderator: Gunn Bjørnsen, OsloMet

12.00-13.00  Lunsj

13.00-13.15  Presentasjon av gode eksempler og undervisningsmetoder fra STEPS-manualen. Marit Langmyr (MRA)

13.15-14.45  Praktiske sesjoner: 

 • Forebygging av radikalisering: Hvordan møter vi ungdom? Lukas Zorad og Georg Pirker (på engelsk)

 • Aldri mer 22 juli. Hvordan bekjemper vi rasisme og fordommer på skolen og i samfunnet?  Vivian Brattsti Sørensen, Antirasistisk senter (på norsk)

 • Hva skal vi lære bort om 22.juli? - En erfaringsbasert workshop om å
  undervise om 22.juli og vanskelig tematikk. Julie Ræstad Owe og Christina Marwold, 22.juli-senteret (på norsk)

14.45- 15.00 Avslutning

 

 Bidragsytere

 

Lars Halaas Lyster er psykolog med spesialitet innen barn, ungdom og familier. Lyster jobber som spesialrådgiver på Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Oslo, og da særlig med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Som nasjonal koordinator for RVTS sitt arbeid med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, utvikler Lyster skreddersydde tilbud og kompetanseheving til et bredt spekter av hjelpere.

Lukas Zorad arbeider i Partners for Democratic Change Slovakia(PDCS). Han er en erfaren underviser i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap og koordinerer Det Europeiske Nettverket for Ikke-vold og Dialog/ European Network for Non-violence and Dialogue

Alicja Pacewicz har vært med på å etablere Center for Citizenship Education, en av de eldste ikke-statlige organisasjonene som jobber med undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i Polen. Pacewicz er forfatter av flere utdanningsprogrammer og lærebøker. 

 

Georg Pirker er en erfaren ungdomsarbeider og underviser i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Pirker jobber i Arbeitskreis deutscher Bildungsstatten e.V i Berlin. Han har vært koordinator for DARE nettverket /Demokrati og menneskerettighetsundervisning i Europa fra 2007-2018, og er nåværende styreleder i DARE.     

Gunn Bjørnsen er universitetslektor på OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Bjørnsen er utdannet antropolog og forsker på media og flerkulturalitet, med fokus på minoriteter i journalistikken.  Hun er også styreleder i stiftelsen Menneskerettighetsakademiet.

Vivian Brattsti Sørensen er utdannet lærer. Sørensen har jobbet som senior rådgiver  i Antirassistisk Senter siden 2007 . Hun koordinerer aldrimer22juli.no, som informerer og sprer kunnskap for å hindre at terrorangrep som 22. juli 2011 ikke skjer igjen.  
Julie Ræstad Owe jobber på 22.juli-senteret som formidler. Owe har mastergrad i Peace and Conflict studies fra Universitetet i Oslo med fokus på radikalisering og terrorisme. Hun er medforfatter av kapitelet om dialog-basert undervisning i boken Radikalisering, – fenomen og forebygging (Minotenk, 2018).

Christina Marwold jobber på 22.juli-senteret som rådgiver og formidler. Marwold har ansvar for utvikling av en ny utstilling på 22.juli-senteret. Hun har mastergrad i museum studier og bachelor i idehistorie fra Universitet i Oslo.

Marit Langmyr er prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet. Langmyr har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fokus på menneskerettigheter. Mellom 2010 og 2015 arbeidet hun med formidling og kommunikasjon i Aktive Fredsreiser.

Evgeniya Khorotlseva har jobbet i Menneskerettighetsakademiet siden 2008, som formidler i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Khoroltseva har også ansvar for utvikling av undervisningsprosjekter i europeiske land. Hun har mastergrad i sosiologi og internasjonal utdanning fra Universitetet i Oslo med fokus på menneskerettighetsundervisning.


 

 

 

- Menneskerettighetsundervisning er et av de viktigste virkemidlene i kampen mot ulike former for ekstremisme, var forsker Lars Gules konklusjon da han holdt foredrag under DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe) Network Meeting på Frivillighetshuset i Oslo.

Mellom 29. september og 1. oktober var representanter fra 17 europeiske land samlet på DAREs konferanse i regi av Menneskerettighetsakademiet. Temaet var bekjempelse av ekstremisme blant unge basert på undervisning i menneskerettigheter. Ideologisk ekstremisme blant unge øker i Europa, på tvers av politiske og religiøse skillelinjer. Denne trenden har vist seg å kunne føre til voldshandlinger og økte spenninger mellom folkegrupper. Utvikling av strategier og prosjekter for å bekjempe denne trenden er derfor vitalt for å bevare stabilitet i europeiske samfunn.

Representanter for organisasjoner som underviser i menneskerettigheter fra hele Europa deltok på arrangementet som bestod av foredrag og workshops.  Formålet var å samarbeide om å utarbeide konsepter egnet til å bekjempe ekstremisme. Ekstremistekspert Lars Gule fra Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) innledet konferansen med et foredrag om «The Challenge: Youth and extremism in Europe».  Claudia Lenz fra Det Europeiske Wergelandsenteret fortalte om senterets arbeid mot voldelig ekstremisme. Vi besøkte også 22. juli senteret hvor vi fikk innblikk i det verste terrorangrepet i Norge etter andre verdenskrig. Konferansen ble avsluttet med en omvisning på Nobels Fredssenter.

I tillegg til representantene fra Menneskerettighetsakademiets deltok sentrale aktører innen menneskerettighetsundervisning fra Tyskland, Nederland, Belgia, Italia, Tsjekkia, Østerrike, Hellas, Kypros, Bulgaria, Portugal, Romania, Moldova, Skottland, Polen, Estland og Spania. 

Om DARE

DARE består av et førtitalls organisasjoner i totalt 27 europeiske land som arbeider med undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Menneskerettighetsakademiet er representert i DAREs styre.

                               

Nettverksmøtet ble gjennomført med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom.

How can human rights education (HRE) and education for democratic citizenship (EDC) prevent extremism and promote democratic participation among European youth? This challenging and actual question is what 30 participants, representing 22 DARE member organisations from 14 European countries, is set out to explore during a three-days network meeting i Oslo from the 29th September to 1st October 2015. The overall aim of the seminar is to promote democratic participation and to prevent radicalisation among European youth. This will be achieved by developing new, and share already used, participating methods in the field of HRE/EDC, and to increase the awareness among European educational NGOs on how HRE/EDC can be used as tools in this regard. The network meeting also aim to encourage cooperation between the DARE members. Following the seminar, there will be made a DARE manual on EDC/HRE against extremism, which will reach out to a global audience. 

                      

The project is funded by support from the EU program "Erasmus +: Aktiv Ungdom" (Active Youth). This information is the recipient's opinions and views. Neither the National Office for Erasmus +: Active Youth nor the European Commission may be held responsible for the content.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom. Dette materiellet inneholder støttemottakers meninger og synspunkter. Verken det Nasjonale kontoret for Erasmus+: Aktiv Ungdom eller Den europeiske kommisjonen kan holdes ansvarlig for innholdet.

Read more about the project here.  

About DARE

DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe) is a Europe-wide network of NGOs and other organisations devoted to raise the profile of Education for Democratic Citizenship (EDC) and Human Rights Education (HRE), promote transcultural and transnational cooperation, and enhance the quality of education within these fields. The network currently consists of 48 members from 26 countries in Europe. DARE publishes the regular eDARE newsletter, reports and other publications. DARE aims at achieving recognition, visibilitity and adequate resources for EDC and HRE as a core obligation for the formal and non-formal education systems throughout Europe.

Marianne Holden og Lillian Hjorth deltok på generalforsamlingen i det europeiske DARE-nettverket samt på NECE-konferansen om opplæring i medborgerskap og konflikthåndtering i Wien den 16. til den 18. oktober. På DAREs generalforsamling deltok et tyvetalls organisasjoner, mens konferansen samlet 300 mennesker fra alle verdenshjørner. Spørsmålet konferansedeltakerne diskuterte var hvilken rolle undervisning i demokrati og medborgerskap kan spille i dagens og fremtidens Europa. Det siste århundredet - med første verdenskrig som inngang i 1914 - dannet det historiske bakteppet. Holden og Hjorth deltok også på workshopen "Peace Education and Reconciliation Work as Twin Fields of Citizenship Education", i regi av DARE.

- Det er inspirerende å møte så mange andre som jobber med det samme som oss, forteller Marianne Holden engasjert etter de intense dagene. - Ved å diskutere felles utfordringer og bli bedre kjent, støtter vi hverandre i arbeidet. Det er fantastisk å se at det er så mange organisasjoner som arbeider på feltet. Opplæring i demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter er helt klart et fagfelt i vekst.

Om DARE:

 • Democracy and Human Rights education in Europe (DARE) er et nettverk som består av nær 50 organisasjoner fra 28 europeiske land. Ved å påvirke Europarådet, Eu og andre organisasjoner og nettverk, arbeider DARE med å få menneskerettighetsundervisning høyere opp på den politiske dagsorden i Europa. Et av DAREs formål er også å legge til rette for kontakt og samarbeid mellom organisasjonene. Menneskerettighetsakademiet er representert i styret i DARE.

Om NECE:

 • Networking European Citizenship Education (NECE) er et initiativ som har som mål å skape nettverk og samarbeid blant aktører som driver med undervisning i medborgerskap, demokrati og menneskerettigheter i Europa. NECE er ikke et institusjonalisert nettverk, men et forum som har som mål å muliggjøre kontakt og samarbeid mellom dem som jobber på feltet. Målet er å promovere europeisk undervisning i demokrati og medborgerskap.

Oppsummering av workshopen "Peace Education and Reconciliation Work as Twin Fields of Citizenship Education".

 

I Spania har en omdiskutert undervisningsreform marginalisert demokrati og menneskerettighetsundervisningen i skolen. Det var da det konservative Folkepartiet kom til makten at reformen ble tvunget gjennom på tvers av de andre partienes vilje. Motstanderne av reformen hevder at landet går baklengs inn i fremtiden og at demokratiet svekkes. De er redd for at andre europeiske land kan ta etter. I et memorandum til Europarådet hevder hundrevis av spanske og internasjonale organisasjoner og nettverk at Spania bryter sine internasjonale forpliktelser, inkludert Europarådets pakt fra 2010 som ber statene om å styrke slik opplæring.

Den 27. juni inviterte organisasjonen Cives Fundamental til en internasjonal konferanse om saken. Konferansen foregikk i det andalusiske parlamentet i Sevilla. Myndighetene i Andalucia vil ikke bøye seg for sentralmaktens krav om å fjerne demokratiundervisningen.

Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth var på konferansen på vegne av DARE nettverket, der hun sitter i styret. På vegne av DARE beklaget Hjorth i et innlegg, at spanske myndigheter på denne måten gjør det vanskeligere for barn og unge i å få kunnskap om demokrati og menneskerettigheter, en kompetanse som er så viktig i dagens Europa. Hun understreket at Spania synes å være alene om redusere slik opplæring. Europeiske rapporter viser at demokrati og medborgerskap er på pensum i alle EU-land og at tre fjerdedeler av Europarådets medlemsstater har styrket undervisningen i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap de siste syv årene.

De spanske organisasjonene, med Cives Fundamental i spissen, arbeider nå videre både politisk og for å informere befolkningen. De mener det er stor sannsynlighet for at demokratiopplæringen kan bli gjeninnført etter det neste parlamentsvalget i 2015.

Les mer: Artikkel av Lillian Hjorth om saken i Fri Tanke 2-3/2014 (sidene 70-73)

FAKTA

Etter at ha besøkt Spania i juni 2013, kritiserte Europarådets Menneskerettighetskommissær Nils Muznieks reformen. Han understreket at kunnskap om menneskerettigheter motvirker alle former for intoleranse og utvikler ansvarlige borgere som er uunnværlige for alle demokratiske samfunn. Muznieks beklaget at Det statlige skolerådet i Spania ikke var blitt konsultert i saken, og at deres klare standpunkt var mot endringen.

Om DARE-nettverlet: Democracy and Human Rights Education in Europe

 

Siste nytt