- Det er gledelig at Menneskerettighetsakademiet nå er en del av det europeiske nettverk av organisasjoner som arbeider for å fremme undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap! uttaler prosjektleder Eugenia Khoroltseva i forbindelse med at stiftelsen nå er tatt opp som nytt medlem av DARE-nettverket. DARE, som står for Democracy and Human Rights Education in Europe, består av 51 organisasjoner fra 27 europeiske land og har som mål å styrke og bedre under-visningen i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap, samt å fremme internasjonalt samarbeid om dette. Les mer

- Det var spennende å treffe folk som underviser i menneskerettigheter i andre europeiske land! sa Eugenia Khoroltseva, etter møtet i DARE-nettverket av frivillige organisasjoner i Europa, som fant sted i Roma 8. og 9. oktober. Nettverkets formål er å bidra til å styrke undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap og styrke kontakten og samarbeidet mellom organisasjonene. På møtet var folk fra Italia, Skottland, Tyskland, Belgia, Estland, Litauen, Tsjekkia, Bulgaria,  Romania, Tyrkia og Kypros.

- Dette er et viktig og spennende nettverk, sier Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth i forbindelse med at hun ble valgt inn i styret i nettverket "Democracy and Human Rights Education in Europe" (DARE). Nettverket består av rundt 50 organisasjoner som arbeider med undervisning i demokrati og menneskerettigheter i 27 europeiske land. Les mer om DARE her: http://www.dare-network.eu/

Siste nytt