Det var Henrik Wergeland det handlet om på Høyskolen i Buskerud lørdag 25 oktober. I de 37 årene han levde, fra 1808 til 1845, gjorde han seg bemerket på usedvanlig mange områder. I tillegg til å være en produktiv dikter var han en folkeopplyser og samfunnsreformator som fikk stor innflytelse på utviklingen av Norge. Og det var nettopp aktivisten Wergeland som Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth presenterte i sitt omfattende foredrag om dikteren. De 45 studentene på menneskeret-tighetsstudiet fikk innsikt i liv og virke til en uvanlig energisk, kontroversiell, men uttrettelig forkjemper for menneskeverdet. Også tanker om hva han hadde ment om dagens utfordringer ble drøftet. Henrik Wergeland var et barn av sin tid, men også et barn forut for sin tid. Derfor er han fremdeles relevant og inspirerende, noe den engasjerte diskusjonen etter foredraget bekreftet. Mer om foredragstilbudet om Henrik Wergeland: "Den utrættelige kæmper for menneskets og borgernes frihed og ret" 

Retten til helse

sep 22, 2023

Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth holdt 2. desember et foredrag om de internasjonale menneskerettighetene for Studentgruppa i Norske leger mot atomvåpen. Foruten å vektlegge Verdenser-klæringens 60-årsjubileum og fortelle om det internasjonale menneskerettighetsssystemet, fokuserte hun særlig på retten til helse. Les mer     1. DESEMBER: Verdens AIDS-dag

Det var en engasjert gjeng som var samlet på Bolkesjø lørdag 24 januar. Rundt 50 personer tilknyttet Human-Etisk forbund i Telemark hørte Lillian Hjorth foredrag om menneskerettighetenes funksjon og betydning i dagens samfunn. Og tematikken interesserte. Spørsmålene og kommentarene i etterkant av foredraget var mange og reflekterte. Både rettighetenes etiske og juridiske grunnlag, deres historikk og spørsmålet om universalitet ble drøftet. Engasjementet understreker at menneskerettigheter er et tema som fenger i tiden, og at det er behov for mer kunnskap og refleksjon.

 

 Menneskerettighetssituasjonen i Tsjetsjenia var temaet for foredraget som Eugenia Khoroltseva holdt for Redd Barnas frivillige i går. Mange av de unge arbeider blant annet i forhold til tsjetsjenske flyktninger. Khoroltseva snakket om konflikten og utfordringene som befolkningen erfarer både fra egne styresmakter og russiske myndigheter. Punkter som ble tatt opp var Tsjetsjenia gjennom to konfliktfaser, dagens politiske og økonomiske situasjon, kvinnenes stilling samt innsatsen til journalisten Anna Politkovskaja og andre menneskerettighetsforsvarere. Også overgangen som flyktningene opplever når de kommer til det norske samfunnet ble drøftet. De mange oppfølgende spørsmålene fra salen viste at foredraget fenget og at dette var viktig og nyttig lærdom for de unge frivillige.

Menneskerettighetsakademiet tilbyr undervisning med dagsaktuell relevans. I tillegg til innsiktsfulle foredrag fulle av kunnskap og klokskap, skaper vi engasjement og bevisstgjøring gjennom øvelser og aktiviteter. Last ned utskriftsvennlig pdf-fil om Menneskerettighetsakademiets tilbud om kurs, workshops og foredrag 2009. Les brosjyre

Siste nytt