Daglig leder Lillian Hjorth var invitert til Ålesund 19.mars for å holde et to-timers  foredrag for årsmøtet i Møre og Romsdal fylkeslag av Human-Etisk forbund. "Humanisme i et menneskerettighets-perspektiv" var tittelen på presentasjonen som identifiserte felles verdier ved humanismen og menneske-rettighetene, men som særlig fokuserte på tros- og livssynsfrihet. Hvilke friheter og rettigheter er beskyttet; hvilke utfordringer er knyttet til tros- og livssynsfriheten i dagens flerkulturelle samfunn; og hvordan bør disse håndteres? Når kan staten gripe inn? Tilhørerne hadde mange spørsmål og kommentarer og blant temaer som ble debattert var både minaretforbud, antisemittisme, hijab-bruk og Mohammad-tegninger. En interessant dag!

Tolv skotske lærere besøkte Norge 9. til 11. mars for å bli kjent med menneske-rettighetsundervisning i norsk skole og norske aktører på feltet. Wergelandsenteret, som var vertskap for skottene, hadde bedt Amnesty International og Menneskerettighetsakademiet (MRA) om å fortelle om sin virksomhet. MRAs representanter orienterte spesielt om kurs for lærere i videregående skoler samt fem-dagers kurs for asylsøkere og norsk ungdom. I tillegg ble Russlandsatsningen med vekt på opplæring av russiske lærere, presentert. Skottene fikk erfare deltakende metoder ved å delta i gruppearbeid der målet var å analysere menneskerettighetssituasjonen i eget land. I tillegg til møter med Amnesty og MRA, besøkte skottene Utdanningsdirektoratet, Holocaustsenteret og Hauketo ungdomsskole.

Menneskerettighetsakademiet besøkte Nydalen videregående skole torsdag 16. januar med et to-timers foredrag om menneskerettigheter. Fokuset var på prosessen omkring utarbeidelsen av Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og hvordan internasjonale menneskerettighetskonvensjoner kan styrke situasjonen for menneskerettighetene. Den interesserte gjengen "Politikk og menneskerettigheter"elever stilte gode spørsmål og hadde mange kommentarer. En bra dag! Vi kommer gjerne igjen. Les om Menneskerettighetsakademiets skolebesøk.

Det noen frykter er opplæring i egoisme og krav-mentalitet, mener FN kan bli et av de viktigste redskapene for å utvikle demokrati og fred. Les Lillian Hjorths menneskerettighetsspalte i Fri Tanke 1/2012.

Eugenia Khorltseva presenterte Menneskerettighetsakademiets arbeid på et seminar for skotske lærere i Oslo 21. mars. Det var Wergelandsenteret som organiserte samlingen, der også Amnesty fortalte om sin virksomhet. Nick Morgan, leder for de skottske lærerne, var svært fornøyd med akademiets presentasjon og gav uttrykk for at det var spennende for skottene å lære om akademiets arbeid med menneskerettighetsundervisning for russiske lærere, politi-, barnehageansatte og andre.

Siste nytt