Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth holdt tale til mer enn to hundre  humanistiske konfirmanter samt deres familier og venner i storsalen i Oslo rådhus lørdag 19 mai. Den vakre og verdige seremonien ble organisert av Oslo Fylkeslag av Human-Etisk forbund.

Det var veldig hyggelig å forelese for rettslæreelevene på Fagerborg videregående skole i dag! For tredje år på rad var Menneskerettighetsakademiet invitert til skolen for å snakke om menneskerettigheter. Det ble to interessante skoletimer!

Mer enn 100 elever fikk lære om menneskerettigheter, da skolen hadde invitert Menneskerettighetsakademiet til å organisere en heldags workshop 14. november. Aktivitetene besto av foredrag med bilder, gruppearbeid, menneskerettighetsquiz og ti veldig flotte pantomimeskjetsjer om brudd på menneskerettighetene som elevene selv sto for. En flott dag med mye god læring! Vi kommer gjerne igjen!

Siste nytt