Dette var teamet for foredraget som Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth holdt på menneskerettighetsdagen 10 desember. Det var Nord-Jarlsberg lokallag av Human-Etisk som valgte å markere dagen på denne måten. Etter foredraget inviterte lokallaget til sosialt lag og fiskesuppe.

I anledning FN-dagen 24. oktober og årets 60-års jubileum for Verdenserklæringen om menneske-rettighetene, ønsket Folkeuniversitetet i Oslo å markere FN og menneskerettighetene med et foredrag. Rundt 50 studenter og lærere fikk høre Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth fortelle om opprettelsen av FN og om de spennende internasjonale forhandlingene som førte frem til Verdenserklæringen i 1948. Hvordan organisasjonen arbeider for å beskytte menneskerettighetene i dagens verden ble også tatt opp. Innlegget ble etterfulgt av en rekke spørsmål knyttet til utfordringene med å skape fred i områder som Midt-Østen, Irak og Afghanistan. Også mer filosofiske emner - som om det bør utarbeides en erklæring om "menneskers plikter" - ble drøftet. En interessant dag! 

   

Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo arrangerer årlig et nasjonalt forum for menneskerettighetsundervisning. Forumet er et nettverksmøte og en arena for faglig påfyll for lærere, lærer-utdannere og andre interesserte. Årets møte ble arrangert 24. oktober på Høyskolen i Buskerud, avdeling Drammen. Rundt 60 deltakere fikk høre en rekke innsiktsfulle foredrag. Ingrid Lycke Ellingsen, psykiater og tidligere medlem og visepresident i Den europeiske torturkomiteen, snakket om sin mangeårige erfaring med å bekjempe tortur. Lars Petter Soltvedt (Hibu) tok for seg forholdet mellom politikk og menneskerettigheter, mens Lena Lybæk og Bjørn Flatås (begge Hibu) fokuserte på forholdet mellom menneskerettigheter og etikk. Asbjørn Eide, Senter for menneskerettigheter, foreleste om "Minoritetsrettigheter og konflikthåndtering". Sammen med Helsingforskomiteens Enver Djuliman fokuserte Lillian Hjorth, Menneskerettighetsakademiet, på hvordan man utfører god menneskerettighetsundervisning i praksis. Les programmet  

En rekke tidligere Buchenwaldfanger og deres pårørende deltok på årsmøtet for den norske Buchenwaldforeningen på Grand hotel i Oslo på FN-dagen 24 oktober. Buchenwald var en av de største konsentrasjonsleire på tysk jord under andre verdenskrig. På møtet holdt Menneskerettighets-akademiets Lillian Hjorth foredrag om "FN og de internasjonale menneskerettighetene". Hun la  vekt på at det var krigens grusomheter, inkludert overgrepene i konsentrasjonsleirene, som bidro til å skape den  globale motivasjonen som førte frem til enighet om Verdenserklæringen om menneskerettighetene i 1948. Etter innlegget ble filmen "Tysklandstudenter 2 del, Buchenwaldtåken" av Elsa Kvamme vist. På Aktive Fredsreisers hjemmeside kan du lese foredraget i skriftlig bearbeidet form

 

Siste nytt