(08.01.2018) Sammen med flere partneruniversiteter i Russland bidrar Høgskulen i Volda til en nettbasert manual for undervisning i menneskerettigheter som blir lansert i disse dager. Manualen er publisert på russisk og på engelsk, og er et verktøy for opplæring av journalister verden over. (...) Det er Menneskerettighetsakademiet i Oslo som har hatt ideen til manualen og som har stått for den praktiske utformingen. Fra Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda har Svein Brurås og Jan Ytrehorn vært med i planleggingen, og Brurås har også skrevet to av sesjonene. Fra norsk side har Høgskolen i Oslo og Akershus også bidratt til manualen. (...) Les hele saken på Høgskolen i Volda sine hjemmesider.

From 1st to the 6th of May, journalism students from Nizhny Novgorod and St. Petersburg were gathered in Berlin, attending a workshop in human rights and intercultural understanding organized by the Human Rights Academy. Berlin was an ideal place for such a workshop due to its history and today’s situation, wrote one of the student after returning home from the study trip.

In addition to a historical introduction to the period before the fall of the Berlin wall, the students got information about the reunification process that Germany and Berlin has gone through after 1990. Today, Berlin is known as a modern, green and multicultural city that has a lot to offer its visitors.

Dealing with the past is dealing with the future

 To preserve the memory of the Holocaust is to embed its moral lessons in the architecture of our contemporary society                                                           

                                                                                                                                                   (Scott Strauss)

 During the days in Berlin the students gained valuable insight into the historical background for the international human rights. The establishment of the United Nations (1945) and the Universal Declaration of Human Rights were results of the Second World War.  In Berlin, the atrocities committed during the war are documented thoroughly through numerous memorial sites and documentation centers. Knowledge about Holocaust is important not just for understanding the past, but also for understanding the world today and why international cooperation is so fundamental.

 

In addition to visits to memorials dedicated to the victims of World War II and the Holocaust Information Centre, the students participated at a guided tour at the former Stasi prison, today known as the Hohenschönhausen Memorial.

Lecture at Freie Universität

On Wednesday, the group visited Freie Universität and listened to a lecture by Professor Carola Richter about media usage by refugees. The background for the lecture was results from the research project “Flight 2.0” (2016) which have examined refugees’ use of mobile devices before, during and after their journey from their home country to Germany. The study revealed how the refugees used mobile devices as well as what sources of information they draw upon and trusted.  Read more about the research project.

 

Civil society in Germany and gender issues in the media

At the workshop the students got in-depth knowledge about human rights and intercultural understanding through a combination of discussions, group work, lectures and exercises.  In addition, they worked with gender issues in the media. Tamara Gromova, a Phd student from St. Petersburg State University, held an interesting lecture and conducted a group work as well as an exercise connected to the issue.

The journalism students also met representatives from the DARE network (Democracy and Human Rights Education in Europe), Georg Pirker (Adb), and Nils Zimmermann (MiOst).  Pirker and Zimmermann talked about the educational system in Germany and the importance of civil society actors in influencing the society.

Human Rights Academy is a member in the DARE network which is a Europe-wide network of NGOs and other organizations devoted to raise the profile of Education for Democratic Citizenship (EDC) and Human Rights Education (HRE). DARE currently consists of 48 members from 26 countries in Europe. 

 

About the courses for journalism students

Journalists have an important role in watching and reporting on the human rights situation in their societies. Since 2009 the Human Rights Academy, in cooperation with Volda University College and the Immanuel Kant Baltic Federal State University in Kaliningrad, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod  (from 2011) and the State University in St. Petersburg (since 2015), have organized numerous five days courses in human rights and multicultural understanding for journalism students at these universities.  Since 2011 some of the students have been invited to Volda University College in Norway, to participate at human rights workshop with Norwegian and Swedish journalism students. Read more about the project.

 

More pictures:

The Memorial to the Sinti and Roma Victims of National Socialism

 

The group worked intensively with the international human rights and intercultural understanding

 

 The Soviet War Memorial (Tiergarten)

 

 

 

Hvilken rolle spiller mediene i fremstillingen av internasjonal utvikling, og kan man forstå verden gjennom å lese nyhetene? Dette spørsmålet var Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakademiet (MRA) med å diskutere på Verdensseminarets paneldebatt 13. september på Blindern. Med oss i panelet var Sigrun Johnstad fra Fellesrådet for Afrika og Christina Pletten, utenriksjournalist i Aftenposten. Medarrangør for debatten var Verdens Beste Nyheter i samarbeid med Changemaker, Spire og SAIH.

Bakteppet for debatten er undersøkelser som viser at den norske befolkningen har lite kunnskap om den internasjonale utviklingen. Ofte er nyhetenes fokus negativt ladet, og vektlegger konflikt, flyktningkriser og sultkatastrofer. Man hører sjelden om de positive sakene. Dette er med på å opprettholde et svartmalt bilde av utviklingen i verden. Til tross for dette, viser statistikk at vi aldri har levd lenger, at flere barn går på skole enn noensinne og at færre dør i sultkatastrofer. 

For MRA var det interessant og viktig å delta på paneldebatten da vi vektlegger nettopp positive fakta om verden på våre kurs. Dette fokuset er spesielt viktig når det gjelder unge mennesker. Daglig leder Lillian Hjorth har skrevet en artikkel om hvorfor det er viktig å vite. Artikkelen ble første gang publisert i Fri Tanke. 

Om Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive resultater fra utviklingslandene. Dette innebærer å publisere nyheter, analyser og historier, samt fokusere på framskritt, potensiale og løsninger, men også å belyse utfordringer. Formålet er å fremme konstruktiv journalistikk og på den måten bidra til å opplyse Norges befolkning om de positive endringene som finner sted i verden som ellers ikke når overskriftene. 

Se årets kampanjeavis her.

Menneskerettigheter og flerkulturell forståelse stod på programmet da 25 russiske og norske fremtidige journalister deltok på workshop på Høyskolen i Volda fra 2. til 4. mai. Workshopen er en del av et mangeårig samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, Lobachevsky State University i Nizhny Novgorord, samt St. Petersburg State University.

- Det var flott å møtte de russiske studentene og snakke med dem - ansikt til ansikt, sa en av norske studentene i sin tilbakemelding ved kursslutt.  En mål med workshopen var at russiske og norske studenter skulle bli bedre kjent med hverandre, samt diskutere journalistens rolle i et multikulturelt samfunn. Gjennom gruppearbeid og øvelser diskuterte studentene konsepter som identitet, gruppedannelse og stereotyper. Studentene fikk også prøvd seg i TV-studio, hvor de intervjuet hverandre.

Studentene fra St. Petersburg ankom Oslo lørdagen, og fikk dermed med seg 1. mai-markeringen på Youngstorget. Her intervjuet og filmet de flere fremmøtte, blant annet lederen av Oslo AUF Agnes Nærland Viljugrein. Siste dagen på workshopen delte studentene sine inntrykk, bilder og intervjuer fra markeringen med de andre kursdeltagerne. Se reportasjen elevene laget her.

Interessant møte med redaksjoner og journalist

Etter workshopen i Volda dro den russiske gruppen videre til Oslo hvor de benyttet siste dagen av norgesbesøket til å besøke utvalgte nyhetsformidlere og den største medlemsorganisasjonen for journalister i Norge. Norsk journalistlag har om lag 9000 medlemmer og er en tariffaglig og mediepolitisk organisasjon. Studentene besøkte videre redaksjonen i Utrop hvor de fikk innblikk i avisens formidling av nyheter, aktualiteter og debatt om det flerkulturelle Norge. Dagen ble avsluttet med et møte med Gunnar Thorenfeldt, journalist i Dagbladet, som arbeider med undersøkende journalistikk. 

 

Tilbakemeldinger fra studentene

Evalueringene etter workshopen viste at studentene var gjennomgående fornøyde med opplegget. Her vurderte studentene henholdsvis workshopen generelt, gruppearbeidet, foredragene og diskusjonene på en skala fra 1 (dårligst) til fem (best). Totalt sett har studentene gitt en gjennomsnittskarakter på 4,4. Evalueringsskjemaet inkluderte også spørsmål hvor studentene kunne komme med utfyllende kommentarer. Her er et lite utdrag av spørsmål og svar:

  • Hva var det viktigste du lærte på workshopen?

-  Vi er ulike, men vi har mye til felles.

- Jeg forstod at menneskerettigheter er virkelig interessant og veldig viktig

- Hvordan Norge og Russland forholder seg til menneskerettighetene.

  • Mener du at det er viktig for russiske og norske journaliststudenter å møtes? Hvorfor?

-  Ja, det tenker jeg. Fordommer og stereotyper kan endres når man møtes.

-  Ja, på grunn av det nåværende politiske klimaet.

- Ja, for å lære av hverandre. Det er bedre enn å lese om noe i en bok eller på nettet.               

 

Om prosjektet

Siden 2009 har Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, organisert fem-dagers kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter for rundt 300 journaliststudenter ved Immanuel Kant Baltic Federal State University i Kaliningrad,  Lobachevsky State University i Nizhny Novgorord, samt ved St. Petersburg State University. De regionale menneskerettighetsombudene støtter prosjektet. Les mer om prosjektet her.

Temaer som menneskerettigheter, gruppedannelse og stereotypier stod i sentrum da 25 russiske journaliststudenter deltok på en fem-dagers workshop i St.Petersburg i starten av oktober. Workshopen ble gjennomført i regi av Menneskerettighetsakademiet og Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda (HVO) i samarbeid med St. Petersburg statlige universitet. Dette kurset var også et viktig treffpunkt for de russiske studentene og 13 svenske og norske journaliststudenter som besøkte St. Petersburg disse dagene. Studieturen var en del av samarbeidsprosjektet "Becoming Journalists in Multicultural Russia, Sweden and Norway" der HVO og universiteter i Russland og Sverige er partnere.

- I forbindelse med den økte polariseringen vi nå opplever mellom landene, er slike møter spesielt viktige, sier styreleder i Menneskerettighetsakademiet, Gunn Bjørnsen. Videre utdyper hun: - Gjennom å legge til rette for slike møter og styrke kunnskapen om menneskerettigheter ønsker vi å utfordre disse stereotypene. Journalister har en spesielt viktig rolle i samfunnet fordi de kommuniserer til allmennheten. Det var inspirerende å høre våre nye samarbeidspartnere omtale besøket som "fresh air".

Et viktig punkt på kursprogrammet var en paneldiskusjon med en kvinneorganisasjon og representanter for minoritetsgrupper. Studentene ble introdusert for hvordan det er å være en minoritet i St. Petersburg. Det gjorde et spesielt inntrykk å høre om utfordringene jøder kan ha i møte med høyreekstreme miljøer.

Workshopen ble holdt på Institutt for journalistikk og massekommunikasjon ved St. Petersburg statlige universitet.

Siste nytt