Høgskulen i Volda har sammen med Menneskerettighetsakademiet vært på besøk ved det statlige Universitetet Lobachevsky i Nizhny Novgorod for å holde kurs for russiske journalistikkstudenter. På  kurset som varte fra 31. mars til 4. april, fikk studentene kunnskap om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og utfordringer journalister møter rundt om i verden i dag. 

Førsteamanuensis Svein Brurås, fra avdeling for journalistikk og mediefag ved Høgskulen i Volda (HIVO) foreleste om ytringsfriheten, journalistens rolle og nettjournalistikk. Det er ikke første gang MRA og Høgskulen har gjennomført fem-dagerskurs for journaliststudenter. Siden 2010 har MRA og HIVO årlig arrangert kurs for journaliststudenter i Kaliningrad, men våren 2014 var første gang ved Lobachevsky universitetet i Nizhny Novgorod. 

Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth ble intervjuet av den lokale tv-kanalen, Volga. 

Besøk fra Menneskerettighetsombudet

Med støtte fra Menneskerettighetsombudet i Nizhny Novgorod har det nå blitt inngått samarbeidsavtale om å arrangere flere kurs i tiden fremover. Svetlana Barabanova, som jobber på ombudskontoret for menneskerettigheter, var på kurset og delte sine erfaringer om menneskerettighetssituasjonen i regionen. Barabanova har tidligere jobbet som barneombud i byen og la særlig vekt på barns rettigheter i sin forelesning for studentene. 

 Journaliststudenter til Volda

I mai vil seks av de 24 deltakerne dra på studiereise til Norge. I regi av Høgskulen i Volda, avdeling for mediefag og MRA skal de russiske journaliststudentene sammen med norske og svenske journaliststudenter delta på en workshop i flerkulturell forståelse, journalistikk og menneskerettigheter.   

De er  skoleflinke, har foreldre med høy inntekt og god utdanning. Og de er kunnskapsrike som aldri før. Men gir journalistutdanningen de journalistene pressen helst ønsker seg? Menneskerettighetsakademiets Gunn Bjørnsen er en av ekspertene som svarer på dette spørsmålet i fagbladet "Journalisten". Og Bjørnsen er ikke i tvil omn at bakgrunn har noe å si for hvilke journalistikk vi får. Klassebakgrunn betyr noe på samme måte som etnisk bakgrunn. Les hele artikkelen i Journalisten

Hvordan forstår journalister sin funksjon i et flerkulturelt samfunn sett i lys av journalistikkens samfunnsoppdrag? Og hva innebærer egentlig "multikulturell journalistisk kompetanse"? Dette er bare noen av de spørsmål som Menneskerettighetsakademiets Gunn Bjørnsen skal analysere i sitt forestående doktorgradsarbeid ved Volda University College. På en nordisk konferanse i Bergen neste uke legger hun frem sin prosjektskisse

 Fra 16. til og med 20. mars organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høyskolen i Volda, et kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter for rundt 25 journaliststudenter på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland. Foruten innføring i menneske-rettigheter, ble det reflektert over journalisters rolle i et flerkulturelt samfunn. Etikk i journalistikken og begreper som identitet, gruppedannelse og stereotypier ble fokusert, samt norske og russiske erfaringer i forhold til flerkulturalitet. Et foredrag fra Menneskerettighetsombudet i Kaliningrad Irina Vershinina sto også på programmet. Paul Bjerke representerte Høyskolen i Volda, mens Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth var Menneskerettighetsakademiets ansvarlige. Studentene var begeistret over både tematikk og metodikk og uttrykte ønske om flere kurs. Les programmet  SE BILDER

Fra 16. til og med 20. mars 2009 organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høyskolen i Volda, et kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter for rundt 25 journaliststudenter på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland. I ettertid har studentene tegnet og skrevet om sine inntrykk fra kurset i studentavisen. Se avisen og omtale av kurset (s. 3) ( russisk) 

Se BILDER og les kommentarer fra kurset.

Faksimilen: Kursholderne Lillian Hjorth. Eugenia Khoroltseva og Paul Bjerke er portrettert i avisen

Siste nytt