Styreleder i Menneskerettighetsakademiet Gunn Bjørnsen, som for tiden tar doktorgrad på Høgskolen i Volda, er medforfatter til artikkelen om morgendagens nordiske journalister som nylig er publisert i Nordicom Review 30 (2009). Sammen med kolleger i Danmark, Finland, Norge og Sverige har hun skrevet: "The Nordic Journalists of Tomorrow - An Exploration of First Year Journalism Students in Denmark, Finland, Norway and Sweden" (pdf).

 - Dette er viktig kunnskap for oss! var den unisone responsen fra studentene i journalistikk og informasjon etter kurset på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland 9. til 13. mars. Tiltaket  var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda. Studentene var reflekterte og engasjerte og diskuterte åpent om internasjonale og russiske utfordringer både knyttet til det flerkulturelle samfunn og menneskerettigheter. Ytringsfrihet, pressefrihet og journalistenes viktige funksjon i samfunnet ble også analysert og debattert. Programmet var omfattende og gruppen fikk også besøk av Menneskerettighetsombudet i regionen Irina Vershinina (bildet: nr 4. fra venstre andre rad). Gode evalueringer! Les program  SE BILDER

Menneskerettighetsakademiet får besøk av syv studenter og dekanen ved journalistfakultetet i Kaliningrad, Russland fra 31. januar til og med 4. februar. Studentene har tidligere deltatt på fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som akademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag på Høgskolen i Volda, har organisert i Kaliningrad. Etter to dager i Oslo, der delegasjonen blant annet skal besøke Norsk journalistlag og Nobels fredssenter, reiser russerne sammen med Menneske-rettighetsakademiets representanter til Volda for å gjennomføre en workshop i menneskerettigheter, der også norske journaliststudenter blir med. Russernes Norgesbesøk avsluttes med aktiv deltakelse på det årlige ytringsfrihetsseminaret på Høgskolen i Voldasom i år går av stabelen 3. og 4. februar. Bildet: Fra kurs i Kaliningrad mars 2010

 Selv om flere russiske journalister er blitt drept de siste årene, tror morgendagens journalister at en positiv og  demokratisk utvikling er mulig i Russland. Dette gikk fram av intervjuet som NRK gjorde med journaliststudentene fra Kaliningrad da de ble intervjuet i forbindelse med sitt besøk i Norge i forrige uke. Syv studenter og dekanen ved fakultetet for journalistikk ved Kant-universitetet i Kaliningrad besøkte Oslo og Volda for å delta på workshop og seminar om ytringsfrihet organisert av henholdsvis Menneskerettighetsakademiet og Høgskulen i Volda. Hør sak med intervjuer på NRK RADIO  Les sak på NRK.NO   SE BILDER fra oppholdet

– Det ble et godt og svært viktig kurs, sa Lillian Hjorth, daglig leder i Menneskerettighets-akademiet etter hjemkomsten fra Kaliningrad der hun fra 21. til 25. mars, sammen med Jan Ytrehorn, leder for Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda, har kurset russiske journaliststudenter i menneske-rettigheter, flerkulturell forståelse og etikk i journalistikken. – Fordi journalister setter utfordringer og problemer på den offentlige dagsorden spiller de en vesentlig rolle i alle samfunn. Derfor er det spesielt viktig at denne gruppen har kunnskap om menneskerettigheter og et bevisst forhold til sin egen rolle som fellesskapets "vaktbikkje". Studentene ga kurset toppkarakterer i sine evalueringer.PROGRAM  BILDER

Siste nytt