(11.01.2023) Frigjøring er vanskelig. Vår erfaring er at trygge møteplasser og dialog er nøkler til å skape endring i de private rom. Kvinner som har frigjort seg må lyttes til. Og så må de støttes, alle de som står midt i kampen på sine private hjemmebaner.

Les kronikken vår, "Frihetens spydspisser", i Fredrikstad blad.

 

Foto: FREDRIKSTAD BLAD/Torstein Bøe / NTB (store bildet)

"Toolkit for demokrati og menneskerettigheter" er vår nye ressurs for for lærere og pedagoger, aktivister og andre som formidler og gir opplæring om samfunnet. Nettsiden består av engasjerende og deltakende undervisningsaktiviteter som bygger demokratisk kompetanse og skaper økt respekt for menneskerettighetene. Lennox Foundation (USA) har støttet utviklingen av ressursen, og designbyrået Vild har stått for utformingen. 

I starten av november lanserte vi nettsiden på en workshop på Voksenopplæringen i Oslo (Osterhaus´gate). Tilstede var lærere og elever fra nordiske land som deltok på studietur støttet av Nordplus. Deltakerne gjennomførte utvalgte øvelser fra Toolkit, og fikk deretter en presentasjon av nettsiden.

Menneskerettighetsakademiet har også tidligere i høst presentert Toolkit for europeiske partnere på seminarer og workshops, og fått nyttige tilbakemeldinger.  

Resultat av 15 år med undervisning

Gjennom prosjekter i Norge og internasjonalt har Menneskerettighetsakademiet i en årrekke utviklet og gjennomført opplæring som bygger demokratisk kompetanse og økt respekt for menneskerettighetene. Det tette samarbeidet med organisasjoner, pedagoger og aktivister i vel femten land i Europa, har også gitt oss tilgang til ny og spennende metodikk. ToolKit består av våre beste og mest utprøvde aktiviteter. Her er gruppearbeid, øvelser, morsomme energiladere, workshops og mye mer. 

Opplæringsaktivitetene kretser om følgende temaer:

  • Menneskerettigheter
  • Demokrati og medborgerskap
  • Kultur og identitet
  • Kritisk tenkning
  • Negativ sosial kontroll

Aktivitetene i ToolKit er i tråd med Kunnskapsløftet 2020, og er relevant for en rekke fag. 

Vandreutstillingen "Den nye planeten" har kommet til Furuset.  Besøk utstillingen i bibliotekshagen i Alna bydelshus, området mellom FUBIAK og bydelshuset frem til midten av november. 

27. oktober skal Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med biblioteket og Alna bydelshus, ha et opplegg tilknyttet utstillingen. Arrangementet vil være åpent for alle. Mer informasjon kommer. 

Se denne filmen om vandreutstillingen. 

Bakgrunn

«Planeten» åpnet på Falstadsenteret høsten 2019, og har siden vært på turne til over 20 museer, bibliotek og andre (blant annet Oslo MET, Deichman Torshov og Eidsvoll 1814). Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

Samarbeidspartnere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet. 

Fra 23. april og ut mai står utstillingen "Den nye planeten" på Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek i Trøgstad. 

Vandreutstillingen har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet.

Utstillingen utfordrer også de besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier.  Se gjerne denne filmen om utstillingen, og tenk over hva du mener skaper gode samfunn. 

 

Bakgrunn

«Planeten» åpnet på Falstadsenteret høsten 2019, og har siden vært på turne til over 20 museer, bibliotek og andre (blant annet Oslo MET, Deichman Torshov og Eidsvoll 1814). Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

Samarbeidspartnere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.   

 

Fra 18. desember til 1. februar står "Den nye planeten" på Sandefjord bibliotek. Vandreutstillingen fremmer enslige mindreårige asylsøkere som meningsbærere i det norske samfunnet. Gjennom spørsmålet «Hvilke regler skaper gode samfunn» , utfordres også de besøkende til å reflektere rundt temaer som demokrati og menneskerettigheter.

– Vi synes det er flott at Sandefjord bibliotek er neste stopp på visningsrunden til «Den nye planeten». Biblioteker er viktige arenaer for kunnskapsformidling i samfunnet, og tematikken i utstillingen passer godt innenfor disse rammene,  sier prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Marit Langmyr.

Bakgrunn

"Den nye planeten" har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter. Ungdommene skal reflektere rundt hvilke verdier og regler som kan skape gode samfunn. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet. Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig – det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn – er inkludert.

Samarbeidspartnere og støttespillere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.

 

Siste nytt