Det var 25 ivrige samfunnsfagelever på Bleiker videregående skole som mandag 24. november fikk besøk av Menneskerettighetsakademiet. Mange av ungdommene hadde mye kunnskap om  andre verdenskrig som startpunktet for de internasjonale menneskerettighetsystemet, men visste ikke så mye om forpliktelsene som statene påtar seg når de underskriver de  internasjonale avtalene. Det at et overveldende antall av verdens stater faktisk har forpllktet seg overrasket mange av de unge. Elevene fikk også presentert en rekke dokumentariske fotografier med tilhørende spørsmål om verden før og nå: Hvor mange barn blir født hver dag? Hvor utviklet  de første store sivilisasjonene seg? Hva var Galileo Galelei kjent for? Når fløy det første flyet? Når ble Verdenserklringen om menneskerettighetene vedtatt? Hvem ble valgt til president etter å ha sitttet 27 år i fengsel? Hvor mange av barna i utviklingslandene går på skolen? Svarene viste at verden går fremover på mange måter og at menneskerettighetene er en del av en denne utviklingen. Menneskerettighetsakademiet er invitert tilbake til Bleiker før jul, da for å undervise en ny gruppe elever. Vi gleder oss! Les mer om Menneskerettighetsakademiets skolebesøk. 

- Det er inspirerende at så mange sentrale museer, sentre og minnesteder i Norge arbeider med å formidle demokratiske og menneskerettslige verdier, sa daglig leder Lillian Hjorth etter å ha innledet på seminaret "Demokrati og menneskerettighetslæring på museum" på Eidsvoll den 10. november. Seminaret foregikk på Wergelands hus, det moderne publikumssenteret ved Eidsvollsbygningen, og målsettingen var å bygge nettverk mellom institusjonene, samt presentere gode eksempler på hvordan god demokrati- og menneskerettighetslæring kan skje. Blant flere som presenterte utstillinger og prosjekter var representanter fra Demokratisenteret Eidsvoll 1814, Nobels Fredssenter, Falstadsenteret og HL-senteret. I sitt innledende foredrag redegjorde Hjorth for det hun mener er suksessfaktorer for god demokrati- og menneskerettighetsformidling. Hun anbefalte også museene å samarbeide med akademiske og frivillige miljøer som arbeider med menneskerettslige spørsmål.  

   

Program

INNLEDENDE FOREDRAG:  

 • Potensielle rom - museum og utdanning til demokratisk medborgerskap 
  Ved Grete Boe Thuestad, Eidsvoll 1814
 • Menneskerettighetsundervisning i praksis
  Ved Lillian Hjorth, Menneskerettighetsakademiet
 • Trusler mot demokratiet
  Ved Øyvind Østerud, Demokratiprogrammet/Universitetet i Oslo 

PRESENTASJON OG FILMVISNING I DEMOKRATISENTERET, WERGELANDS HUS    

PRESENTASJONER AV PROSJEKTER/UTSTILLINGER 

 • Be Democracy - Erfaringer med utstillingen og undervisningsopplegget
  Ved Liv Astrid Sverdrup og Toril Rokseth, Nobels Fredssenter
 • Bruk av museer og minnesteder i demokrati- og menneskerettighetsundervisning. Noen betraktninger og praktiske eksempler
  Ved Tone Jørstad og Sanna Bratland, Falstadsenteret 
 • Presentasjon ved formidlingsavdelingen ved HL senteret  

SAMARBEIDSMULIGHETER - IDEMYLDRING

Innledning ved Marie Skoje og Hans Philip Einarsen, Kulturrådet.

Idemyldring og diskusjoner om ulike samarbeidsmuligheter. Samtale om utvikling av nettverk. 

OMVISNING I EIDSVOLDSBYGNINGEN 

200 år etter at vi fikk vår Grunnlov får den i morgen etter all sannsynlighet et eget menneskerettighetskapittel. Er det grunn til å frykte at det vil flytte makten fra de folkevalgte til menneskerettighetsjuristene? Les artikkelen som daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth har skrevet på Fri Tankes nettside. Artikkelen er tidligere publisert i Fri Tanke 1/2014.

Utenriksminister Børge Brende måtte svare på en rekke kritiske merknader fra andre land da situasjonen for menneskerettighetene i Norge ble behandlet i FNs menneskerettighetsråd i dag. Vold mot kvinner, de mange voldtektene, problemer med diskriminering og integrering, vold mot barn, og forholdene for enslige mindreårige asylsøkere, inkludert barn som forsvinner fra asylmottak, var bare noen av problemer som ble tatt opp. 

Bakgrunnen for høringen om Norge er at Menneskerettighetsrådet hvert fjerde år foretar en gjennomgang av status for situasjonen for menneskerettighetene i hvert av FNs 193 medlemsland. Prosessen kalles Universal Periodic Review (UPR), og er gjennomført siden 2008. Første gang Norge rapporterte var i 2009, mens andre gang altså var i år (Norges rapport til FNs Menneskerettighetsråd 2014).  I tillegg til å svare på utfordringene og hvordan Norge følger opp, takket ministeren i sitt avsluttende innlegg de andre landene for engasjementet for den norske situasjonen. Han sa at denne ordningen, der alle land med jevne mellomrom må rapportere om sine egne lands menneskerettslige situasjoner, er svært viktig. Han understreket til slutt at dagens viktigste utfordring når det gjelder de internasjonale menneskerettighetene, handler om å realisere dem på bakken. Når stater slutter seg til internasjonale avtaler om menneskerettigheter, må de følges opp på nasjonalt nivå.

Det blir interessant å se hvordan den norske regjeringen vil følge opp Menneskerettighetsrådets anbefalinger.

Les Utenriksdepartementets omtale av saken.

Les også Norsk senter for menneskerettigheter sin Årbok om situasjonen for menneskerettigheter i Norge 2013 

 - Jeg møter Enver Djulman og Lillian Hjorth på en café ved rådhuset. De er forfatterne bak boken ”Bygg broer, ikke murer”, som er en lærebok i flerkulturell forståelse, menneskerettigheter og konflikthåndtering. De har i en årrekke undervist i disse temaene, og den aktuelle boken er et forsøk på å videreformidle kunnskapen de har. Boken inneholder en rekke praktiske øvelser i tillegg til teori. (...)
Les resten av saken på Utrop.no

Siste nytt