Bidrar journalister til å underbygge stereotypier og fordommer? På hvilken måte kan ord og bilder skape konflikt? Hvor bør ytringsfrihetens grenser gå? Hvordan kan journalister bruke de internasjonale menneskerettighetene i sitt arbeid?

Slike spørsmål blir drøftet i en ny nettbasert manual til bruk i journalist- og medieutdanninger verden over. Training Manual: Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in Journalism er publisert på engelsk og russisk, og inkluderer elleve undervisningsøkter. Aktivitetsbaserte metoder går som en rød tråd gjennom det hele.

Resultat av et mangeårig samarbeid mellom russiske og norske universiteter og høgskoler 

Manualen er et resultat av et mangeårig norsk-russisk samarbeidsprosjekt. Forfatterne er professorer og forelesere fra journalistutdanningene i Nizhny Novgorod, St. Petersburg og Jekaterinburg, samt Høgskolen i Volda, OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) og den ideelle stiftelsen Menneskerettighetsakademiet (Oslo). Gjennom en ti-års periode, har partnerne utviklet undervisningsopplegg og organisert studieturer, kurs og workshops i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og etikk i journalistikken for hundrevis av russiske, svenske og norske journaliststudenter. Bilaterale samarbeidsavtaler mellom utdanningsinstitusjoner er etablert.

    − Undervisningsressursen er et nybrottsarbeid, sier professor Svein Brurås ved Høgskolen i Volda. − I dagens komplekse medievirkelighet er det vesentlig at journalister har kunnskap om menneskerettigheter og øker sin bevissthet om etikk i journalistikken. Dette blir også understreket av internasjonale organisasjoner som FN og Europarådet. I en tid der den internasjonale situasjonen er mer uforutsigbar enn på lenge, er det også positivt at norske og russiske akademiske institusjoner og fagmiljøer samarbeider og at studenter møtes over landegrensene.

Manualen vil være en ressurs i fag som journalistikk, og medier og kommunikasjon. Den vil også være nyttig for journalister, redaktører og andre mediearbeidere, samt alle som er interessert i verden omkring.

www.journalism-edu.org

 

Studenter fra Norge og Russland på workshop i menneskerettigheter  og flerkulturell forståelse. Høgskolen i Volda, 2016.  

 

(08.01.2018) Sammen med flere partneruniversiteter i Russland bidrar Høgskulen i Volda til en nettbasert manual for undervisning i menneskerettigheter som blir lansert i disse dager. Manualen er publisert på russisk og på engelsk, og er et verktøy for opplæring av journalister verden over. (...) Det er Menneskerettighetsakademiet i Oslo som har hatt ideen til manualen og som har stått for den praktiske utformingen. Fra Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda har Svein Brurås og Jan Ytrehorn vært med i planleggingen, og Brurås har også skrevet to av sesjonene. Fra norsk side har Høgskolen i Oslo og Akershus også bidratt til manualen. (...) Les hele saken på Høgskolen i Volda sine hjemmesider.

- Det var svært nyttig å samle partnerne og lære av hverandre. Det var også inspirerende å fokusere på de mange viktige resultatene av prosjektsamarbeidene. Det ansporer til videre innsats!

Dette sa Gunn Bjørnsen, leder på Institutt for internasjonalisering og tolkutdanning på Høyskolen i Oslo og Akershus og styreleder i Menneskerettighetsakademiet, etter nettverkssamlingen på Høyskolen 12. og 13. juni. Tittelen på møtet var "Intercultural Understanding in Journalism Training and other Professional Educations" og de 25 deltakerne kom fra norske og russiske undervisningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler, som samarbeider om å inkludere interkulturell kompetanse, menneskerettigheter og etikk i journalist- og andre fagutdanninger. Hensikten med samlingen var å formidle erfaringer fra norsk-russiske samarbeidsprosjekter, og lære av hverandre. Et mål var også å arbeide videre med en undervisningsmanual til å bruke i journalistutdanninger.

I tillegg til foredrag av Elisabeth Eide og Cato Christensen, om henholdsvis journalisme og mangfold og interkulturell kompetanse, samt en omvisning på høyskolens journalistikkavdeling, ble to omfattende prosjekter presentert. Det ene var initiativet der det russiske Herzen Pedagogic University og Høgskolen i Oslo og Akershus har utviklet et felles masterkurs for russiske og norske studenter i interkulturell kommunikasjon. Det andre var samarbeidet mellom Menneskerettighetsakademiet, Høgskolen i Volda og journalistutdanninger ved universitetene i Kaliningrad, Nizhny Novgorod og St. Petersburg. Siden 2008 har partnerne organisert en rekke fem-dagers kurs i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og etikk for norske og russiske journaliststudenter, gjennomført studieturer til Russland og Norge for studentene, og lærerne har deltatt på konferanser og skrevet artikler sammen. Samarbeidsavtaler mellom universitetene er underskrevet og flere russiske studenter har studert/ studerer journalistikk ved Høgskolen i Volda. Partnerne holder nå på å utvikle en web-basert undervisningsmanual med pedagogiske ressurser for undervisning i menneskerettigheter, interkulturell forståelse og etikk i journalistikken. 

Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU) ved Herdis Kolle deltok på samlingen. SiU har vært bidragsyter og støttet begge samarbeidsprosjektene.

Les mer om Menneskerettighetsakademiets engasjement for journaliststudenter her.

Nedenfor er noen bilder fra samlingen.

 

 

Mandag 4. april var daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth og prosjektleder Marit Langmyr i Nizhny Novgorod i Russland, for å holde et fem-dagers kurs for et tyvetalls journaliststudenter på Lobachevsky State University i Nizhny Novgorod. Også professor Svein Brurås ved Høgskulen i Volda skulle være kursholder på kurset. Tiltaket var en del av et mangeårig samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen i Volda, Universitet i Nizhny Novgorod og Menneskerettighetsakademiet. Målsettingen med samarbeidet er å gi opplæring i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og etikk i journalistikken til russiske og norske fremtidige journalister, samt å bidra til positive relasjoner mellom Norge og Russland.

Kort tid før klokken 15.00 mandag 4. april ble Hjorth intervjuet av den russiske TV-kanalen LifeNews som ønsket informasjon om kurset. Etter kursslutt, rundt klokken 15.30, ankom immigrasjonsmyndighetene som mente at Hjorth og Langmyrs ett-årige multivisum ikke var korrekte. Hjorth og Langmyr stilte seg uforstående til situasjonen, da Menneskerettighetsakademiets representanter har hatt denne typen visum i mange år uten problemer.

Hjorth og Langmyr ble anholdt og fraktet til immigrasjonsmyndighetenes kontor hvor de måtte svare på spørsmål. Etter noen timer ble de kjørt til et rettslokale hvor de ble dømt til å betale en bot og å forlate Russland. Hjorth og Langmyr reiste hjem dagen etter. Også Svein Brurås valgte å reise fra Nizhny Novgorod tirsdag 5.april.

Menneskerettighetsakademiet beklager sterkt at kurset ikke kunne gjennomføres som planlagt. Også våre samarbeidspartnere beklager at kurset måtte avlyses.

 

Mellom 24. og 28. februar gjennomførte 22 samfunnsfag- og historielærere fra Tambov kurs nummer to i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Denne gangen fikk lærerne innblikk i temaer som ytringsfrihet og tankefrihet, bevegelsesfrihet, forsamlingsfrihet, rett til å søke asyl, rett til personlig sikkerhet, rett til rettferdig rettsgang, stemmerett og rett til politisk deltakelse, i tillegg til sosiale – økonomiske rettigheter med fokus på lærerens rettigheter. Neste gang lærerne møtes er det for å ta en avsluttende to-dagers eksamen.

Lærerkursene gjennomføres av Menneskerettighetsakademiet (MRA) i samarbeid med Youth Center for Human Rights & Legal Culture. Målet er at lærerne skal gi mer og bedre undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse til sine elever. Det var derfor spesielt gledelig å høre lærere i Tambov fortelle om hvordan de har brukt øvelser som de lærte på det første kurset i november 2015. Les mer om våre kurs for lærere i Russland her.

Bilder fra kurset:

Øvelse: Rett til å søke asyl

Gruppearbeid: Argumenter for og imot 100 prosent ytringsfrihet

Prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet, Marit Langmyr (til venstre i bildet), holdt foredrag om den norske velferdsstaten med et spesielt fokus på rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Gruppearbeid: Argumenter for og imot 100 prosent ytringsfrihet

 

Om Tambov:

Tambov er en by og et administrativt sentrum i Tambov-regionen. Byen har rundt 300 000 innbyggere (2015), og ligger 40 mil sør-øst fra Moskva. Tambov ble grunnlagt på 1600-tallet, og ligger i en region som tradisjonelt regnes som jordbruksregion i Russland. Området er mest kjent for en stor sivil protest i 1920 da lokale bønder protesterte mot myndighetenes konfiskering av korn. Protesten er kjent som Antonovschina, etter lederen Aleksander Antonov.

Siste nytt