I går ble FNs Verdenserklæring om menneskerettig-hetene feiret i Oslo. Konferansen "Human Rights - The Vision and the Reality" ble en verdig markering av dokumentet som mange mener er det viktigste FN noen gang har vedtatt. I tillegg til å understreke den positive betydningen erklæringen har hatt for verdenssamfunnet, ble aktuelle internasjonale og nasjonale menneskerettighetsutfordringer diskutert. I dagene fram til selve jubileumsdagen 10. desember, vil Verdenserklæringen om menneskerettighetene bli feiret over hele verden. Se FNs jubileumsside  

 Elias Akselsen minnet oss om et lite verdig kapittel i norsk historie da han mottok Blanche Majors forsoningspris 2008 i Risør i går. Det er Aktive Fredsreiser som deler ut prisen og denne gangen gikk prisen til Akselsen for hans innsats som brobygger mellom taterfolket og det norske samfunn. Det ble en verdig og flott seremoni i Risørhuset, forteller Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva som var tilstede. --- Akselsen kvitterte for prisen med å holde en kraftfull og sterk konsert der han mellom en rekke sanger fortalte om de grove overgrepene som  norske myndigheter utsatte taterne for. Denne etniske minoriteten  fikk ikke dyrke sin kultur, musikk eller tradisjoner. En rekke tatere ble lobotomert, og det ble også innført en lov om at alle tatere mellom 12 og 40 skulle steriliseres. Mange barn ble tatt fra sine foreldre og satt i barnehjem. Les mer om prisutdelingen og Elias Akselsen i Aust-Agder blad   

 Hvordan kan menneskerettighetene brukes for å bekjempe fattigdom og urettferdighet i Norge, er spørsmålet som stilles på arrangementet som markerer Verdenserklæringens 60-års jubileum i Oslo dag. Dikteren Betrand Besigye deklamerer dikt, Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth snakker om menneskerettighetsforkjemperen Henrik Wergeland og så blir det folkemøte med fokus på fattigdom i Norge. Det er MamaEarth Foundation, Straffedes organisasjon i Norge, og Sagene Internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral som er arrangementsansvarlige. Les mer  Aktuell artikkel: "I brorskapets ånd" - Da Verdenserklæringen ble til (s. 14.-17)

Den 10. desember 2008, på 60-års-dagen for Verdenserklæringen om menneskerettigheter, vedtok FNs generalforsamling tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Protokollen åpner for at enkeltindivider og grupper kan ta sine klagesaker til internasjonale fora dersom de ikke får effektiv respons i forhold til økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i hjemlandet. Et tilsvarende system for sivile og politiske rettigheter ble etablert allerede i1966. En tilleggsprotokoll til ØKS har vært diskutert i FN i mange år, men har møtt motstand. Et argument har vært at bestemmelsene i ØSK er utformet som målsettinger, ikke som konkrete håndhevbare rettigheter. FNs vedtak om tilleggsprotokollen illustrerer at det internasjonale menneskerettighetssystemet utvikler seg. Med beslutningen sender FN et klart budskap til alle statsledere at økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er grunnleggende i arbeidet for å motvirke fattigdom og strukturell diskriminering. I en verden der fremdeles 1 milliard mennesker mangler mat, er dette et vesentlig skritt fremover. Les protokollteksten

– Det at FN har bestemt at 2009 skal være internasjonalt år for undervisning i menneskerettigheter viser hvor viktig slik opplæring er for å fremme fred og demokratisk utvikling, uttaler prosjektleder Eugenia Khoroltseva. – Millioner av mennesker verden over er fremdeles ikke klar over sine grunnleggende rettigheter og at de nasjonale myndigheter er ansvarlig for å fremme dem. Før folk kan kreve sine rettigheter, må de vite om dem. Opplæringen bidrar også til å skape respekt og toleranse. På samme måte som folk kan kreve respekt for egne rettigheter, må de respektere andres. FN-året illustrerer at menneskerettighetsundervisning er et fagområde i sterk vekst. 1995-2004 var FNs tiår for slik opplæring og i 2005 fulgte organisasjonen opp met et Verdensprogram der statene ble bedt om å styrke slik undervisning i skolen og i samfunnet forøvrig, avslutter Khoroltseva. Ønskes foredrag om menneskerettighetsundervisning Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Siste nytt