2009 er FNs internasjonale år for menneskerettighetsundervisning og det kommer stadig nye ressurser for hvordan man kan gi god opplæring. Nedenfor er linker til nytt materiell fra Menneske-rettighetsnettverket i den europeiske middelhavsregion (EMHRN) samt Amnesty International. Det er også verdt å minne om gode norske ressurser som boka "Bygg broer, ikke murer". Ressurser for menneskerettighetsundervisning i den europeiske middelhavsregion Teaching about human rights: curriculum resources from Amnesty International  Bygg broer, ikke murer

Da FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter trådte i kraft i fjor, fikk mer enn en halv milliard mennesker verden over et bedre vern. Så mange er det nemlig som lever med funksjons-hemninger. Gruppen er sårbar og mange blir diskriminert og lever under uverdige forhold. For å overvåke hvordan statene realiserer sine konvensjonsforpliktelser, har FN nedsatt en komité med 12 internasjonale eksperter. 23. til 27. februar møtes disse for første gang i Geneve. Assisterende høykommissær for menneskerettigheter Kyung-wha Kang uttalte dette ved møtets åpning: "As you commence your work, the hope of all persons with disabilities around the world takes a huge leap forward. This beginning of the practical application of the Convention in the lives of persons with disabilities is a historic milestone in the journey towards achieving all human rights for all”. Les om saken på FNs hjemmeside  NORSK KANDIDAT: I november skal en ny spesialrapportør for konvensjonen for funksjonshemmede utnevnes. Norske myndigheter har bestemt å støtte kandidaturet til Ann-Marit Sæbønes, bla. tidligere leder i funksjonshemmedes fellesforbund (FFO). 

I forbindelse med møtet i FNs Menneskerettighetsråd (2. -27. mars) har en rekke frivillige organisasjoner (NGOer) verden over gått sammen om et felles innspill til rådets arbeid om å utarbeide et utkast til en Erklæring om menneskerettighetsundervisning. De siste femten årene har det vært et økende fokus på menneskerettighetsundervisningens potensial for å fremme respekt for menneskeverdet, menneskerettighetene og demokratiske fellesverdier. Både EU, Europarådet og FN har utviklet politikk på området. 1994 - 2004 var FNs tiår for slik undervisning og i 2005 fulgte organisasjonen opp med et "World Program for Human Rights Education" der statene anmodes om å styrke denne type opplæring i skolene og samfunnet forøvrig. 2009 er FNs internasjonale år for denne type undervisning og nå er altså en egen erklæring på trappene. Les innspillet fra NGOene. Les ogsåMenneskerettighetsakademiets kommentarer til Menneskerettighetsrådets komité som arbeider med saken. Relevante FN-dokumenter kan leses her

"I 2008 var det 60-årsjubileum for FNs Menneskerettighetserklæring. Men er det noe å feire - denne erklæringen som var en konsekvens av de grusomheter som 2. verdenskrig medførte? Har jord-kloden blitt et bedre sted å leve siden 1948?" Slik innleder Jan G. Langfeldt sin artikkel der han reflekterer omkring menneskerettighetene og studiesirkelen som han deltok på i anledning 60-årsjubileet. Det var Oslo fylkeslag av Human-Etisk Forbund tok som tok initiativet til kurset som Menneskerettighetsakademiet ledet og som gikk over 4 kvelder høsten 2008. Les Langfeldts tanker om Verdenserklæringen, utviklingen etter 1948 og kurset som han mener bør organiseres flere ganger. Les artikkelen i Humanus 1/2009  (s. 4)

Vsevolod Lukhovitsky som representerer Menneskerettighetsakademiets russiske partner-organisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture, deltok på et tre-dager langt møte om menneskerettighetsundervisning i Vilnius 27-30 april. Det var ODIHR, kontoret for demokrati og menneskerettigheter i  Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, som organiserte sammen-komsten. Myndighetsrepresentanter og eksperter fra det sivile samfunn i Hviterussland, Latvia, Litauen, Moldova, Polen, Russland og Ukraina deltok.Hensikten var å drøfte hvordan man kan forbedre opplæring i menneskerettigheter for unge mennesker og finne frem til gode eksempler. "This meeting is an opportunity to share experiences and practice from civil societies and governments, and to foster partnerships across sectors within countries and across national borders." sa Kirsten Mlacak, leder for ODIHR's menneskerettighetskontor. Les ODIHRs pressemelding.   Dette skrev Human Rights Education Association (HREA) om møtetLes også den innledende talen til HREAs leder Felisa Tibbits

Siste nytt