Norsk senter for menneskerettigheter har siden 2004 utgitt en årbok om menneskerettigheter i Norge som ledd i overvåkningen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Den 23. april ble årboken for 2008 lansert. Les mer på Norsk Senter for menneskerettigheter sine hjemmesider, der du også kan laste ned årboken.

 Det er Northern Irland Human Rights Commission som har utgitt Inspiring practice - en online engelskspråklig manual for grunnleggende menneskerettighetsundervisning. Manualen inneholder informasjon om menneskerettigheter, linker til aktuelle dokumenter og nettsteder, samt mange gode forslag til aktiviteter og øvelser. Anbefales. Les mer 

-- Selv om FNs Menneskerettighetsråd har vært gjenstand for mye kritikk, er det viktig at Norge nå er valgt inn, sier daglig leder Lillian Hjorth i forbindelse med avstemningen som fant sted i går. Kritikken mot rådet har i stor grad handlet om at land med dårlig menneskerettighetsrykte også er blant medlemmene. --- Sammensetning gjenspeiler at verden ikke er perfekt, men desto viktigere er det at land som Norge søker å påvirke, sier Hjorth. I en pressemelding fra utenriksdepartementet uttaler utenriks-ministerJonas Gahr Støre at Norge vil bruke sin stemme til å påtale grove brudd på menneskerettighetene i undertrykkende regimer som ikke viser vilje til samarbeid eller forbedring. Les pressemeldingen. Les også Hjorths artikkel Impotent Menneskerettighetsråd? (Fri Tanke s. 20) 

Menneskerettighetsakademiet gratulerer Wergeland-senteret med den formelle åpningen i dag og i morgen. Økt kunnskap og bevissthet rundt menneskerettigheter, demokrati og flerkulturell forståelse er grunnleggende for barn og unge i dagens Europa og helt nødvendig for å sikre en fredelig utvikling. Senteret, som har fått sitt navn etter dikteren og menneskerettighetsforkjemperen Henrik Wergeland, har store oppgaver foran seg. Det skal drive forskning og tilby etter- og videreutdanning for lærere og lærerutdannere fra hele Europa. Det er å håpe at senteret, som etter hvert skal holde hus i Villa Grande på Bygdøy, vil bli en viktig pådriver for å styrke opplæringen i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i skolesystemene i Europa og globalt. Wergelandsenterets hjemmeside 

 "Der det finnes brudd på menneskerettighetene finnes også de som kjemper mot dem. Individer og grupper som ikke kompromisser med autoritære makthavere, men som våger å utfordre og heve sine stemmer. Enkelte av dem kjenner vi alle: Nelson Mandela, Martin Luther King, Andrej Sakharov og vår egen tids heltinne Aung San Suu Kyi. Fellesnevneren er at deres kamp har vært lang og at den har kostet. Mandela satt 27 år i fengsel før han ble den første demokratisk valgte president i Sør-Afrika, King ble drept, Sakharov ble forvist og Suu Kyi har sittet 13 av de siste 19 årene i husarrest i Burma, voktet av militær-juntaens soldater. Det er ikke bare internasjonalt anerkjente menneskerettighetsforkjempere som erfarer personlige omkostninger som følge av sin innsats. Det finnes tusenvis av aktivister som hver dag og ofte under tøffe forhold, kjemper for frihet, demokrati og menneskerettigheter (...)". Les resten av daglig leder Lillian Hjorths menneskerettighetsspalte i Fri Tanke 2/2008 (pdf s.29)

Siste nytt