Hvor stor andel av all eiendom i verden tilhører kvinner? Hvor mange kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsler hvert år? Og hvor mange flere jenter får utdannelse i dag enn for bare ti år siden? Dette var bare noen av spørsmålene som de 60 studentene på Folkeuniversitetet (FU) i Oslo fikk svar på torsdag 4. februar. Det var andre gang Menneskerettighetsakademiet holdt foredrag for FUs studenter og denne gangen sto kvinners rettigheter i fokus. I tillegg til at viktige problemområder ble berørt, fikk studentene gjennom to timers undervisning, innblikk i FNs kvinnekonvensjon og hvordan statene og det internasjonale samfunn kan samarbeide for å bedre jenter og kvinners vilkår. Også blikk fra norsk historie ble presentert: fra 1854, da døtre fikk lik arverett som sønner, via 1913 da kvinner fikk stemmerett og 1984 da Gro Harlem Brundtland ble første kvinnelige statsminister, til 2001 da Afshan Rafiq ble valgt inn som den første kvinnelige stortingsrepresentant med innvandrerbakgrunn. En bra dag! 

Europarådets ferske nyhetsbrev om utdanning fokuserer på lærernes rolle og presenterer programmer for  kompetanseheving for yrkesgruppen, inkludert internasjonal utveksling. Les nyhetsbrevet

Det blir spennende å følge utviklingen av Landeskogen Peace Center sier daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth, etter å ha deltatt på møtet 16. august for personer i  ressursgruppen for det fremtidige fredssenteret. Det er Aktive Fredsreisers grunnlegger Helga Arntzen som er initiativtaker og som, i samarbeid med andre, skal arbeide for at senteret i Byglandsfjord skal bli et sted der mennesker fra inn- og utland kan møtes og fred kan skapes. Landeskogen Peace Center er etablert som et eget selskap og er en utvidelse av virksomheten til Aktive Fredsreiser. Store utfordringer venter. Den storslåtte hovedbygningen skal restaureres, utstillinger skal på plass og en rekke aktiviteter skal igangsettes. I samarbeid med Helga Arntzen, Aktive Fredsreiser og aktører lokalt og regionalt, planlegger Menneskerettighetsakademiet å holde kurs for flyktningungdom og norsk ungdom på Landeskogen til neste år. Landeskogen blogg     Brosjyre om Landeskogen Peace Center

Menneskerettighetsundervisning bidrar på en langsiktig og bærekraftig måte til å fremme menneskerettighetene og må derfor være en kjerneoppgave for en Nasjonal institusjon for menneske-rettigheter (NI), uttaler Menneskerettighetsakademiet i sitt innspill til teamet som utreder organiseringen av og oppgaver til dagens NI. MRA mener at det er stort behov i Norge for å styrke menneskerettighets-undervisningen generelt, men tar særlig til orde for viktigheten av å styrke slik opplæring i skolen. 

De 36 organisasjonene bak kampanjen Papirlose.no  har trykket opp 10 000 postkort adressert til Justis- og politidepartementet. På kortene står det: Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker som har levd i inntil 17 år nesten uten rettigheter, og ofte i stor nød. Organisasjonene har derfor lansert en bred kampanje for å sette fokus på disse menneskenes livssituasjon og for å kreve en løsning. Til forskjell fra Norge har det store flertallet EU-land gjennomført ulike former for regulariseringer av mennesker som har levd papirløst i flere år (...) Menneskerettighetsakademiet er tilsluttet kampanjen. Postkort

Siste nytt