Annette Thommessens minnepris for 2011 ble den 14. april tildeltpapirløsekampanjen, ved initiativtakerne Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter og Jon Ole Martinsen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF. Berglund Steen og Martinsen tok i mars 2010 initiativ til å samle et titalls organisasjoner til et felles arbeid for lengeværende, papirløse asylsøkere i Norge. 31. august ble kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige" lansert, der måler var å skape oppmerksomhet om de papirløses vanskelige situasjon og vise at det finnes et rom for humanitet i spennet mellom den strenge norske tilnærmingen til denne gruppen og de mer humanitære løsningene som er valgt i mange andre land. I dag er 37 organisasjoner tilsluttet kampanjen, deriblant Menneskerettighetsakademiet.Fra prisutdelingen  Om kampanjen

Menneskerettighetsakademiet uttrykker sin dypeste medfølelse med de pårørende for ofrene for terrorhandlingene 22. juli. En hel nasjon er rammet på ufattelig vis. Midt i sorgen er det godt å erfare at våre partnere og kursdeltakere fra inn- og utland uttrykker sin varme deltakelse. De tenker på oss og gråter med oss. Den beste måten å slå tilbake den grusomme volden på, er å intensivere innsatsen for et åpent, flerkulturelt og demokratisk samfunn. 

Siste nytt