STEPS – Survival Toolkit

feb 13, 2019

Sivilsamfunnsorganisasjoner over hele Europa er urolige over å se at ytringsfriheten, ikke-diskriminering- og rettsstats-prinsipper, er under press. Nasjonalisme er på fremmarsj og politiske eliter bruker populistisk retorikk som kan splitte befolkninger og legge press på minoriteter.

På denne bakgrunn har det europeiske DARE-nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europa) utarbeidet «STEPS – Survival Toolkit for EDC (Education for Democratic Citizenship) in Post-factual Societies» (Førstehjelpskrin for opplæring i demokratisk medborgerskap). Manualen, som er på 150 sider, er et resultat av en toårig prosess der representanter for 14 organisasjoner fra 12 europeiske land har samarbeidet.

Publikasjonen inneholder anbefalinger til politikere, lærere og alle andre som arbeider med barn og unge. Rådene understreker viktigheten av opplæring i demokratisk medborgerskap i arbeidet med å motvirke populisme og forebygge radikalisering og ekstremisme.

Landrapporter om populisme og falske nyheter

En viktig del er situasjonsrapportene som analyserer utbredelsen av populisme, falske nyheter og radikalisering i landene. Hva gjør myndigheter, organisasjoner og sivilsamfunnsaktører for å motvirke problemene? Er politiske virkemidler utarbeidet? Hvordan står det til i skolen? Menneskerettighetsakademiet (MRA) har skrevet kapittelet om Norge. Øvrige rapporter er fra Romania, Bulgaria, Italia, Hellas, Østerrike, Estland, Latvia, Tsjekkia, Tyskland, Skottland og Spania.

Pedagogiske verktøy

"STEPS - Survival Toolkit" presenterer også gode pedagogiske verktøy og undervisningsressurser som på ulike måter fremmer inkludering og demokratisk medborgerskap. Viktige bidrag er i tillegg artiklene fra yngre stemmer som oppfordrer til å vise motstandskraft i forsvaret av de demokratiske institusjonene. 

Utdanningsmyndighetene i Østerrike har bidratt med støtte til publiseringen.

DARE-nettverkets 42 medlemsorganisasjoner fra i alt 19 europeiske land, vil nå spre informasjon om STEPS-manualen til relevante aktører. Det er å håpe at ressursen kan inspirere og bli brukt både i skolen og på uformelle læringsarenaer. 

 


Bildene nedenfor er fra den avsluttende samlingen i STEPS-prosjektet i Nafplio, Hellas, juni 2018.  

Workshop om "Democratic competences", ledet av Calin Rus (til høyre), Intercultural Institute of Timisoara (Romania) og Europarådets ekspert på undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. 

 

Siste nytt