Møte med daglig leder Lillian Hjorth

Siden etableringen i 2008 har Menneskerettighetsakademiet, gjennom kurs, foredrag og workshops om menneskerettigheter, demokratisk medborgerskap, interkulturell forståelse og nærliggende emner, gitt opplæring til tusenvis av mennesker i inn- og utland.

I Norge holder akademiet foredrag og kurs for mange ulike grupper. Stiftelsen arbeider med integrering og brobygging, utvikler innovative deltakende undervisningsmetoder, underviser lærere og elever, utvikler fagbøker og bidrar med råd og ekspertise i ulike sammenhenger. Akademiet har også et internasjonalt engasjement og driver prosjekter i Russland, Bulgaria, Polen, Portugal og andre land. 

 

Tekst: Marianne Holden  Foto: Marit Langmyr

Hvorfor ble Menneskerettighetsakademiet etablert?  

Menneskerettighetene er det felles verdifundamentet som dagens globale, mangfoldige og flerkulturelle verden trenger. Men for at folk i Norge og utlandet skal slutte opp om dem, må de vite om dem og forstå dem, og det er ikke alltid like enkelt. Det er kanskje lett å slutte seg til verdigrunnlaget, verre er det å forstå hvordan de virker i praksis. Hvordan kan menneskerettighetene helt konkret bidra til å skape en bedre verden? Hvilke mekanismer finnes? Hvilket ansvar har statene? Organisasjonene? Pressen? Bedrifter? Og ikke minst oss selv - hva kan vi gjøre? Forskere og andre med kunnskap, snakker ikke alltid slik at folk forstår. Det rommet vil vi fylle. Vi formidler et komplisert tema på en forståelig og spennende måte.

I arbeidet for å utvikle ulike gruppers demokratiske og menneskerettslig kompetanse, er vi avhengige av gode partnere! Skal vi skape positiv endring, må vi jobbe sammen. Når det gjelder akademiets satsning på integrering, jobber vi for eksempel tett med organisasjoner og nettverk i minoritetsmiljøene. Også kommuner, skoler, universiteter og organisasjoner er viktige støttespillere. I utlandet er det særlig sivile samfunnsorganisasjoner vi jobber med, men også her er universiteter, høyskoler og lokale myndigheter partnere.   

Hvordan underviser dere?

Vi bruker gode, og vel utprøvde, pedagogiske verktøy: gruppearbeid, øvelser, foredrag, film og diskusjonsopplegg. Og fordi vi er mye ute i felt, utvikler vi stadig nye aktiviteter. Enten vi besøker organisasjoner, høgskoler, klasserom, barnehager eller asylmottak i Norge, eller gir opplæring til lærere og aktivister i Russland, Bulgaria eller Burundi, får vi ferske inntrykk av folks hverdag som vi bringer videre.

Virker det?

Absolutt! Veldig ofte når vi har holdt foredrag eller hatt kurs, blir vi bedt om å komme tilbake. Vi evaluerer alle kurs og aktiviteter, og har god innsikt i hvordan undervisningen fungerer. Deltakerne gir jevnt over svært gode tilbakemeldinger. Sannsynligvis er kunnskapen om menneskerettigheter, demokrati og interkulturell forståelse så inspirerende, fordi den handler om våre egne liv og hvordan verden fungerer! Slik opplæring handler om å endre samfunn på den beste måten et samfunn kan endres, nemlig gjennom menneskenes hoder og hjerter. Ikke med våpen og makt, men med kunnskap og tanker, ord og gjerninger.

Fra fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for asyl- og flyktningungdom og norsk ungdom på Fredshuset i Risør 2010. Kurset var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, Aktive Fredsreiser AS, Flyktningtjenesten i Risør kommune og Gjerstad mottak for asylsøkere.

Siste nytt