I media

(07.03.2022) Redaktører flykter, vestlige medier sender journalister hjem. En ny lov om «falske nyheter» gjør journalistikk på Ukrainakrigen fra Russland enda vanskeligere.

Alt dette kan du lese om i saken som omhandler krigen i Ukraina, der også Evgeniya Khoroltseva, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet, er intervjuet:  

– Den nye loven om «falske nyheter» gjør at russere som har skrevet noe om Ukraina sletter sine poster. Aviser sletter artikler om invasjonen. Reaksjonen på den statlige sensuren har ført til at TV-kanalen Dozhd har satt virksomheten sin på pause (...).

(05.03.2022) Hvordan fungerer Putins propaganda på russerne? Hør podcasten «Propagandakrigen» (40 min) med Evgeniya Khoroltseva som har familie både i Russland og Ukraina. Evgeniya er prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet og styremedlem i SmåRådina: for demokrati i Russland. 

(25.02.2022) Prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Evgenyia Khoroltseva, tror ikke Putin stopper med Ukraina. Når håper hun verden står sammen og slår ring rundt landet.

(01.10.2021) Tid for helgeanbefalingen! Siden 2008 har Menneskerettighetsakademiet spurt over 2200 enslige mindreårige asylsøkere om hvilke regler som skaper gode samfunn. De mange svarene de har fått, danner utgangspunktet for Vandreutstillingen «Den nye planeten».

(13.09.2021) Gjennom prosjektet «Frihet, ja» skal Menneskerettighetsakademiet og partnere bevisstgjøre og skape økt kunnskap om menneskerettighetene i minoritetsmiljøer.

Formålet er å bidra til økt respekt for kvinners og barns rettigheter, samt motvirke negativ sosial kontroll. – Vi er veldig stolte over undervisningsaktivitetene vi har utviklet. Prosjektet synliggjør også verdien av samarbeid og erfaringsutveksling mellom organisasjoner og minoritetsmiljøer, sier prosjektleder Elsa Yohannes Samuel.

(11.08.2021) – Utstillingen utfordrer besøkende til å reflektere rundt hva som er, og bør være viktige samfunnsverdier.

I løpet av august vil man kunne se vandreutstillingen Den nye planeten på Nittedal bibliotek. Utstillingen tar utgangspunkt i et gruppearbeid som enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets todagers kurs i menneskerettigheter.

– Vi er glade for å kunne tilby denne viktige utstillingen til innbyggerne i Nittedal på nettopp biblioteket, som jo er en institusjon som fremmer demokrati og ytringsfrihet. Stemmene til de unge asylsøkerne minner oss på at et godt samfunn ikke er noe å ta for gitt. Det er svært viktig å fortsette å lære, sier Elise Salmi, Litteratur- og kulturformidler på Nittedal bibliotek.

(23.06.2021) Norsk-afghanske Latif Sarshar flyktet til Norge i 1992. Nå hjelper han unge flyktninger med å få en fot inn i samfunnet.

Formålet med «Vinn, vinn»-prosjektet er å koble enslige unge flyktninger (16 og 23 år) med ressurssterke og trygge voksne som snakker samme språk og som kjenner deres kulturbakgrunn. Hver 14. dag over en periode på et år, skal de unge og voksne møtes for samtaler og positiv aktivitet. Det to-årige pilot-prosjektet er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Redd Barna, og er støttet av Stiftelsen Dam. (...)

(19.11.20) Samfunnet, det er oss! heter Menneskerettighetsakademiets informasjonskampanje som denne gang må gå digitalt. Kampanjen arrangeres i forbindelse med den årlige OXLO-uka. Navnet står for  Oslo Extra Large og symboliserer Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. Årets tema er hatefulle ytringer og holdninger. Bak kampanjen Samfunnet, det er oss! står Menneskerettighetskademiet, Somalisk velferdsforening, Tilpasning av informasjons- og veiledningsorganisasjon (TIVO), Mødre for fred (eritreisk nettverk) og  Afghansk kulturell forening i Oslo. (Foto over: Are Carlsen) 

Foto: Jan Storfossen, Laagendalsposten
(6.11.20) "Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet blir alle på Krona utfordret til å tenke over i disse dager når de opplever vandreutstillingen «Den nye planeten» som står plassert midt i bygget (...)". Les resten av Laagendalspostens artikkel om utstillingen «Den nye planeten».
 

(25.10.2020) Atomvåpen er forbudt! 50 stater har ratifisert FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og forbudet blir nå internasjonal lov. Hva betyr det for Norge? Les kronikken i Dagbladet som Menneskerettighetsakademiet har signert sammen med over 50 andre norske organisasjoner.

 

Siste nytt