I media

(12.12.2019) Hvordan ble Verdenserklæringen om menneskerettighetene til? Dette var et av temaene prosjektleder Marit Langmyr snakket om på «Lunsjpåfyll" for de ansatte på Universitetsbiblioteket, OsloMet 12. desember. Hun presenterte også vandreutstillingen 'Den nye planeten" som nå er installert i Biblioteket P48 og skal stå frem til 13. januar.

(01.12.2020) Under glasnost og perestrojka opplevde sovjetiske dissidenter sine glansdager. Krise, maktdemonstrasjon og historieløshet bidro til å gjøre optimisme kortvarig. 

 "Jeg var ni år gammel da Mikhail Gorbatsjov erklærte perestrojka i 1985. Og jeg husker godt hvordan han snakket om både perestrojka og glasnost på TV. I starten trodde jeg rett nok at perestrojka innebar ombygging – som er den ordrette oversettelsen – av boligene og husene vi bodde i. Men det tok ikke lang tid før jeg skjønte at den egentlige meningen med perestrojka var å bygge om samfunnet vårt – ikke hus. (...)"  Les resten av prosjektleder Eugenia Khoroltsevas artikkel publisert i Minerva 18.10.2019.  

(27.11.2019) I siste Utrop informeres det om European Islamophobia Report 2018, publisert av SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research) og finansiert med midler fra EU. En konklusjon er at det har skjedd en sterk økning av episoder knyttet til islamofobisk diskriminering og hatkriminalitet i alle de 34 kartlagte landene. Blant flere eksperter som er intervjuet, er Eugenia Khoroltseva, Menneskerettighetsakademiets prosjektleder for Europa.

Vi kjenner oss mye igjen, understreker Khoroltseva. – Arbeidet vårt viser også en økende samfunnspolarisering, hardere politisk diskurs, sterkere press mot grunnleggende menneskerettigheter og en klarere definering av “utgrupper”. Islamofobi er del av den samme utviklingen som skjer i flere land i Europa. (...)

(20.11.2019) Vandreutstillingen "Den nye planeten", som Menneskerettighetsakademiet (MRA) har produsert i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter, er en del av Oslo Peace Days 2019. 

Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo arrangerer Oslo Peace Days for å sette Oslo på kartet som en internasjonal fredsby, og skape en arena der hele befolkningen kan lære om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter. MRA er glad for at utstillingen er en del av fredsukas program. 

 

(9. mars 2019) Med temaet «Negativ sosial kontroll» ble årets markering av Kvinnedagen en stor suksess på Fredshuset fredag kveld.

Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakadmeiet holdt foredrag. Les resten av saken på iRisør.no

 

De universelle menneskerettighetene utfordres fra mange hold. Er vi i ferd med å få en post-menneskerettighetsverden?

Les artikkelen som daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth har skrevet for magasinet Fri tanke i anledning 70-årsjubileet for Verdenserklæringen om menneskerettighetene 10. desember 2018. 

(27.11.2018) Sist helg holdt norsk-somaliske ungdommer workshop om kultur, identitet og menneskerettigheter.

Et tjuetalls ungdommer møttes lørdag og søndag på Frivillighetshuset på Tøyen. Workshopen ble organisert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Somalisk Velferdsforening, skriver akademiet via en pressemelding. Flere aktivister fra det norsk-somaliske miljøet var invitert, blant andre Hussain Awad Nur fra Frivillighetshuset, Fahad Abby fra Hovseter og Abdi Mohamed fra STOLT-prosjektet i Groruddalen. Selvsagt hjelper det! var aktivistenes budskap.

Les resten av saken på Utrop.no

(13.04.2018) I år feirer vi at FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene er 70 år. I erklæringen defineres både sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. I Vesten sier vi ofte at de sivile og politiske rettighetene er viktigere enn de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene. Men er det riktig? 

Dette spørsmålet drøfter daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth i menneskerettighetsspalten i den nyeste utgaven av Fri Tanke, Human-Etisk Forbunds medlemsmagasin.  Les artikkelen

 

(08.01.2018) Sammen med flere partneruniversiteter i Russland bidrar Høgskulen i Volda til en nettbasert manual for undervisning i menneskerettigheter som blir lansert i disse dager. Manualen er publisert på russisk og på engelsk, og er et verktøy for opplæring av journalister verden over. (...) Det er Menneskerettighetsakademiet i Oslo som har hatt ideen til manualen og som har stått for den praktiske utformingen. Fra Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda har Svein Brurås og Jan Ytrehorn vært med i planleggingen, og Brurås har også skrevet to av sesjonene. Fra norsk side har Høgskolen i Oslo og Akershus også bidratt til manualen. (...) Les hele saken på Høgskolen i Volda sine hjemmesider.

(11.12.2017) Denne uken skal enslige mindreårige asylsøkere fra Sjøvegan mottak, delta på menneskerettighetskurs sammen med elever fra Sjøvegan videregående skole. Kurset er i regi av Menneskerettighetsakademiet. 

– 12. og 13. desember møtes ungdom fra Afghanistan, Irak og Norge på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på Sjøvegan. Menneskerettighetsakademiet (MRA) har hatt kurs for enslige mindreårige asylsøkere og norske ungdommer på Sjøvegan flere ganger tidligere, og har etablert et svært godt samarbeid med videregående skole og asylmottak, skriver prosjektleder i Menneskrettsakademiet, Marit Langmyr i en pressemelding. Les resten av artikkelen i Folkebladet Bildet over er fra et tilsvarende kurs på Sjøvegan i fjor. 

 

Siste nytt