"Toolkit for demokrati og menneskerettigheter" er vår nye ressurs for for lærere og pedagoger, aktivister og andre som formidler og gir opplæring om samfunnet. Nettsiden består av engasjerende og deltakende undervisningsaktiviteter som bygger demokratisk kompetanse og skaper økt respekt for menneskerettighetene. Lennox Foundation (USA) har støttet utviklingen av ressursen, og designbyrået Vild har stått for utformingen. 

I starten av november lanserte vi nettsiden på en workshop på Voksenopplæringen i Oslo (Osterhaus´gate). Tilstede var lærere og elever fra nordiske land som deltok på studietur støttet av Nordplus. Deltakerne gjennomførte utvalgte øvelser fra Toolkit, og gikk deretter en presentasjon av nettsiden.

Menneskerettighetsakademiet har også tidligere i høst presentert Toolkit for europeiske partnere på seminarer og workshops, og fått nyttige tilbakemeldinger.  

Resultat av 15 år med undervisning

Gjennom prosjekter i Norge og internasjonalt har Menneskerettighetsakademiet i en årrekke utviklet og gjennomført opplæring som bygger demokratisk kompetanse og økt respekt for menneskerettighetene. Det tette samarbeidet med organisasjoner, pedagoger og aktivister i vel femten land i Europa, har også gitt oss tilgang til ny og spennende metodikk. ToolKit består av våre beste og mest utprøvde aktiviteter. Her er gruppearbeid, øvelser, morsomme energiladere, workshops og mye mer. 

Opplæringsaktivitetene kretser om følgende temaer:

  • Menneskerettigheter
  • Demokrati og medborgerskap
  • Kultur og identitet
  • Kritisk tenkning
  • Negativ sosial kontroll

Aktivitetene i ToolKit er i tråd med Kunnskapsløftet 2020, og er relevant for en rekke fag.

OXLO-uka 2022

des 03, 2022

I november arrangeres OXLO-uka, med aktiviteter og arrangementer i samarbeid med private, offentlige og frivillige sektorer. Tema for uka er: Oslo, en by for alle. Hver dag gjennom OXLO-uka har Menneskerettighetsakademiet delt bilder på facebook og instagram med bilder av Oslo-borgere og utvalgte tekster fra "OXLO verdiplakat- for befolkningen". 

Kampanjen inngår i prosjektet "Samfunnet, det er oss" som er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, Tilpasning av informasjons- og veiledningsorganisasjon (TIVO), Afghansk kulturelle forening i Oslo og eritreiske minoritetsnettverk. Aktiviteter i prosjektet er workshops, seminarer og konferanser om demokrati, menneskerettigheter, likestilling og negativ sosial kontroll.

Prosjektet er støttet av Oslo kommune.  Se tidligere kampanjer: 2021 og 2020

Fotograf: Are Carlsen

“Oslo skal være en trygg by, der alle barn og unge kan utvikle sin egen identitet og fremtid"

 

“Innbyggerne i Oslo er byens fremtid og viktigste ressurs. Vi er borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, og har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar”

 

  

 

“Samhandling og kunnskap gir toleranse, gjensidig respekt og forståelse”

 

   

 

 

 

“Oslo skal motarbeide alle former for tilsiktet eller utilsiktet rasisme og diskriminering”

 

 

 

 

    

 

"Innbyggerne i Oslo er byens fremtid og viktigste ressurs"
“Arbeid mot nazisme, rasisme og intoleranse handler om å verne våre mest sentrale verdier: Demokrati, frihet, trygghet og sikkerhet”

 

 

- Det var utrolig hyggelig at ordfører Robert Cornels Nordli deltok på de første timene av kurset! Det understreker viktigheten av "Frihet, JA!»prosjektet og vil styrke de kvinnelige deltakernes motivasjon til å engasjere seg. 

Dette sier prosjektkoordinator Elsa Yohannes Samuel etter kursleder-kurset i Arendal fredag 28. og lørdag 29. oktober. De håndplukkede kvinnene bidro ivrig med ærlige og kloke innspill om frihet, sosial kontroll, menneskerettigheter og andre temaer. Målet var å gi dem kompetanse til å bruke håndboken "Frihet, JA!» slik at de kan organisere workshops i egne miljøer. Tusen takk til alle for inspirerende deltakelse! Takk også til Maruwa Ibrahim fra Skeiv Verden som holdt et viktig foredrag på lørdag. Kurset fikk svært gode evalueringer. Nå skal kvinnene bringe kunnskapen videre,

Agder fylkeskommune ved Inga Lauvdal (Kultur, idrett og frivillighet) som primus motor, er partner i prosjektet. Arendalkurset ble også organisert i samarbeid med Arendal kommune og "Sammen i verden"-uka ved Nishi Asdal (seniorkonsulent Kulturnettverket). Tusen takk til alle for godt samarbeid! Ikke minst, tusen takk til ordfører Robert Cornels Nordli for sin deltakelse. 

Om Frihet, JA

I 2022, som i 2021, organiserer Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Agder fylkeskommune og ressurspersoner fra minoritetsnettverk, opplæringsaktiviteter for personer med minoritetsbakgrunn, samt aktivister med integrering som fagfelt. Workshops skal gjennomføres i ulike deler av landet. Aktivitetene er basert på håndboken Frihet, JA!, som MRA utviklet med støtte fra IMDi i 2020. Målet er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er samarbeidspartner og delfinansierer "Frihet, JA» prosjektet. 

 

 

The Human Rights Academy is partner in the Czech project  "InBáze"– a platform for civic participation of migrants". Our contribution is to share best practices and inspiration on how to provide better opportunities for the migrant population to get involved.

The duration of the project is from 1. 4. 2022 to 30. 9. 2023.

The project is a response to the low level of civic and political participation of migrants and Czech citizens with migrant backgrounds, residing in Prague.

Migrants comprise approximately one fifth of the city’s population, yet nobody represents them at the political level, and they have very limited opportunities to get civically and politically engaged (voting rights are accessible only to EU citizens.) In order to improve this situation, the partners will work closely with Prague City Hall. Together they will create a platform where migrants will be able to voice their needs and ideas, build social capital,and work together with local communities, NGOs, and civic initiatives.

The platform will provide a space for dialogue, networking, and capacity building. They will further support grassroot initiatives via an acceleration program. They will focus on strengthening the civic competencies of the target group by providing individual counseling and mentoring (e.g. building self-confidence, social capital, finding out more information about Czech civil society). Since there is very little research and data available on the topic, the partners will conduct a survey among migrants on how they view their engagement, focusing on what opportunities they find, and obstacles they face in their path to civic engagement. At the end of the project there will be a public conference under the auspices of the Prague City Hall. The conference will address the outcomes of the project as well as other relevant issues, thus boosting the public discourse on the topic.

Funding

The project is being supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund.The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and empowerment of vulnerable groups.The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants.

 

Vandreutstillingen "Den nye planeten" har kommet til Furuset.  Besøk utstillingen i bibliotekshagen i Alna bydelshus, området mellom FUBIAK og bydelshuset frem til midten av november. 

27. oktober skal Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med biblioteket og Alna bydelshus, ha et opplegg tilknyttet utstillingen. Arrangementet vil være åpent for alle. Mer informasjon kommer. 

Se denne filmen om vandreutstillingen. 

Bakgrunn

«Planeten» åpnet på Falstadsenteret høsten 2019, og har siden vært på turne til over 20 museer, bibliotek og andre (blant annet Oslo MET, Deichman Torshov og Eidsvoll 1814). Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

Samarbeidspartnere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet. 

Siste nytt