Medarbeidere

Lillian Hjorth

Daglig leder (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Lillian er statsviter med mer enn 24 års erfaring fra undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering for ulike målgrupper på Vest-Balkan, i Bulgaria, Portugal, Russland, Hviterussland, USA, Burundi, India og Norge.

Før hun ble leder av Menneskerettighetsakademiet arbeidet hun ti år i Den norske Helsingforskomité samt tre år i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Lillian har også vært engasjert av Bjørknes International College der hun har undervist i internasjonale relasjoner.

Hun har utgitt flere bøker, blant andre Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering (2007) og Menneskerettigheter og aktivisme (2015).

Lillian har vært tillitsvalgt i organisasjoner og utvalg. Hun har vært styremedlem i DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) som består av 48 organisasjoner i 22 land. Hun har vært hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, samt leder av internasjonalt utvalg i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFFO).

Eugenia Khoroltseva

Prosjektleder Russland (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Eugenia har utdannelse fra Norge og Russland. Hun har en mastergrad i International and Comparative Education (2006) og en bachelorgrad i sosiologi (2004) fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes tar for seg menneskerettighetsundervisning i det moderne Russland. Eugenia har tatt kurset Afrikanske identiteter på Norges teknisk naturviten-skaplige universitet (NTNU) og er utdannet lærer fra Universitetet i Kalmykia.

Eugenia har arbeidet for NOAS med veiledning av nyankomne asylsøkere og vært engasjert på oppdrag for Den norske Helsingforskomité og Amnesty International Norge.

Hun er opprinnelig fra Kalmykia i Den russiske føderasjonen og har drevet aktivt med menneskerettighetsarbeid i en årrekke. Eugenia er styremedlem i det europeiske DARE-nettverket som består av 48 organisasjoner i 22 europeiske land.

Marit Langmyr

Prosjektleder Norge (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Marit har master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med et spesielt fokus på menneskerettigheter. Masteroppgaven omhandlet frivillige organisasjoners strategier og innflytelse i fremforhandlingen av FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Fra Universitetet i Agder har Marit et årsstudium i utviklingsstudier, med vektlegging av globale utviklingsprosesser og sammenhenger.

Før hun startet i Menneskerettighetsakademiet i 2013, arbeidet Marit fem år som pedagogisk veileder og informasjonsansvarlig i Aktive Fredsreiser. Her arbeidet hun særlig med formidling rettet mot ungdom, og temaer som holocaust, andre verdenskrig og nyere konflikter.

Hun er også utdannet barnehagelærer fra Høyskolen i Bergen, og har praktisk erfaring som pedagogisk leder i barnehage og lærervikar i skolen.

Latif Rahman Sarshar

Prosjektleder (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Latif er sivilingeniør i petroleumsteknologi ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Fra 2006 arbeidet han som rådgiver, først ved forsvarsstaben i Oslo og deretter i NAV Kontroll øst. Latif har også arbeidet som miljøarbeider. Han har vært tilknyttet tolkeutdanningen ved OsloMet og er selv statsautorisert tolk i norsk-dari og norsk-pashto. Latif har vært styremedlem i Fighter Kickboxing klubb, styremedlem i Vestli volleyballklubb, varamedlem i styret for Norges Volleyballforbund (region Øst) og er i dag styremedlem i Afghansk kulturelle forening i Trondheim.

Latif er leder for "Vinn, vinn!"-prosjektet der unge flyktninger møter trygge voksne med samme språk og kultur-bakgrunn. Prosjektet er et samarbeid med Redd Barna og skal gjennomføres i Oslo og Trondheim i 2021 og 2022. Prosjektet er støttet av Stiftelsen DAM. Latif har vært tilknyttet MRA i mange år og bidratt på en rekke menneskerettighetskurs og i styringsgruppen for prosjektet «Samfunnet, det er oss». 

Elsa Yohannes Samuel

Prosjektkoordinator (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Elsa er utdannet innen kontorfaget og har arbeidet som miljøarbeider på Hvalstad transittmottak. Videregående skole har hun fra Eritrea der hun er oppvokst. Fra 2008 har hun, som snakker tigrinja og blin (bilen), arbeidet som tolk for stat og kommune og i det private. 

Elsa er opptatt av menneskerettigheter, demokrati og arbeid mot negativ sosial kontroll. Hun har vært tilknyttet Menneskerettighetsakademiet siden 2018 og har særlig engasjert seg i organisering av workshops om kvinner og barns rettigheter. Elsa er også medlem av styringsgruppen for prosjektet «Samfunnet, det er oss". Fra 2020 er hun ansatt som koordinator for prosjektet «Frihet – JA!» der målet er å utvikle undervisningsmateriell og holde kurs rundt om i Norge om negativ sosial kontroll, samt kvinners og barns rettigheter.

Gunn Bjørnsen

Styreleder (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Gunn er styreleder i Menneskerettighetsakademiet. Hun er studieleder og forskningskoordinator på avdeling for lærerutdanning ved Universitetet i Agder. Fra 2015 til 2019 ledet hun instituttet for internasjonale studier og tolkeutdanning ved fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet.  

Gunn er utdannet sosialantropolog og er førsteamanuensis i journalistikk. Gunn har tidligere arbeidet ved Høgskolen i Volda, journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo, på Bjørknes International College og The University of Queensland i Australia. Hun har også undervist på u-landsstudiet ved Universitetet i Agder.

Hun har publisert artikler og rapporter innen journalistikkforskning og bidratt til lærebøker. Hennes spesialområde er flerkulturell forståelse, minoritetsjournalistikk og sosialisering til journalistyrket.

Lars Petter Soltvedt

Styremedlem (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Lars Petter er styremedlem i Menneskerettighetsakademiet og deltar også som kursleder og foredragsholder på enkelte av akademiets aktiviteter. Han er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskaplige fag på Universitetet i Sørøst-Norge.

Lars Petter har doktorgrad i statsvitenskap og har bygget opp undervisningstilbudet i menneskerettigheter som del av høgskolens ordinære studieportefølje, og som etter- og videreutdanning til representanter for forsvaret, politiet, UDI, UNE og andre statlige, kommunale og private etater og virksomheter.

 

Hylla Barbosa

Prosjektkoordinator (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Hylla is a Brazilian citizen with a bachelor’s degree in Law (LLB) from the Pontifical Catholic University of Minas Gerais (PUC-MG). She is enrolled in the Brazilian Bar Association (OAB) and she is also Member of the Human Rights Commission of the state of Minas Gerais since 2018.

Hylla is a specialist in International Law and Diplomatic Studies from the Center for Studies in Law and Business (CEDIN). In Brazil, Hylla worked at the Federal Justice of Minas Gerais and as volunteer at Junior Achievement (NGO) implementing the Community Leadership Project for young people at public schools. Before coming to Norway, Hylla did an internship at the Inter-American Commission on Human Rights in Washington DC and studied her master’s in human rights at Friedrich Alexander Universität in Germany. Currently,

Hylla started working in the Human Rights Academy August 2021.

Joseph J. Mugalula - frivillig

(Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Joseph J. Mugalula er frivillig i Menneskerettighetsakademiet og bidrar blant annet på kurs og konferanser.

Jospeh har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Stavanger (2006). Han har også en mastergrad migrasjonsstudier fra University of East London, Storbritannia (2012), samt en doktorgrad i internasjonal rett, fra Middlesex University i Storbritannia (2018). Doktorgradsavhandlingen diskuterte, inter alia, den langvarige arbeidsledigheten blant flyktninger bosatt i Norden og om den bryter den internasjonalt anerkjente retten til arbeid (i henhold til artikkel 23(1) i Verdenserklæringen om menneskerettigheter) og, i så fall, om bruddet er forsvarlig?

Josephs viktigste forskningsområder innenfor de internasjonale menneskerettighetene, er tvungen migrasjon, samt inkludering og integrering av nykommere. Joseph har tidligere arbeidet som saksbehandler både i det offentlige og private.

Eskil Jakobsen - frivillig

(Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Eskil tilkalles ved behov, gjerne når vi har mange baller i luften eller gjennomfører større arrangementer. Han har blant annet bidratt til å gjennomføre konferanser og drevet informasjonsarbeid. Han har også vært med på reiser i inn- og utland.

Eskil har bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og studert rettsvitenskap med folkerett som fokusområde. Tidligere har han arbeidet som vikarlærer i grunnskolen og vitenskapelig assistent.

Siste nytt