Ressurser

Pedagogiske ressurser utviklet av Menneskerettighetsakademiet (MRA) og partnere

 

Manualer og veiledere

 

Frihet, JA! En HÅNDBOK for organisering av workshops om kvinners og barns menneskerettigheter og negativ sosial kontroll

 • Utgiver: Menneskerettighetsakademiet
  (2020. Revidert 2022 og 2023)
 • Norsk
 • Forfatter: Lillian Hjorth i nært samarbeid med Elsa Yohannes Samuel 
 • Håndboken inneholder informasjonsartikler og et titalls pedagogiske aktiviteter knyttet til disse temaene: FRIHET, NEGATIV SOSIAL KONTROLL, KULTUR, KJØNNSLEMLESTELSE, KVINNERS RETTIGHETER og BARNS RETTIGHETER. Pedagogisk veiledning til kursleder, presentasjonsøvelser, en rekke energiladere («energizers») og et punkt om evaluering er inkludert.
 • Se nettside om håndboken og "Frihet, JA!» der IMDi er samarbeidspartner og delfinansierer prosjektet.  
 • Last ned håndboken.
 

Undervisningsmateriell for vandreutstillingen 
Den nye planeten

 • Utgiver: Menneskerettighetsakademiet (2019-2020). 
 • Norsk
 • Forfatter: Marit Langmyr  
 • Materiellet inneholder aktiviteter som elever og andre kan gjøre før, under og etter besøket i utstillingen Den nye planeten som MRA har produsert i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Materiellet kan også brukes uten besøk i utstillingen, og for undervisning knyttet til siden nyplanet.org. Aktivitetene er relevante for en rekke kompetansemål i skolen og går rett i kjernen av det nye tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap».
 • Støttet av Sparebankstiftelsen DNB 
 • Last ned undervisningsmateriellet på denne siden

Connected with #citizenship

 • Utgiver: Assosiação Mais Cidadania (2019) 
 • Engelsk og portugisisk
 • Forfattere: Menneskerettighetsakademiet, Associação Mais Cidadania og Confederação Portuguesa do Voluntariado Raquel Gonçalves (begge Portugal) 
 • Manualen er et resultat av et to-årig prosjektsamarbeid mellom de overnevnte organisasjoner. Manualen er en av flere  aktiviteter i regi av prosjektet 
 • Manualen inneholder en rekke gode øvelser og aktiviteter som er egnet til å styrke ungdommers demokratiske medborgerskap 
 • Støttet med EØS-midler 
 • Last ned manualen på denne siden 


www.nyplanet.org 

 • Utgiver: MRA (2018), i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter 
 • Norsk (noe på engelsk)
 • Nettsiden synliggjør enslige mindreårige asylsøkeres tanker om hvilke regler de mener skaper gode samfunn og inneholder: 
  - korte intervjuer med enslige mindreårige asylsøkere 
  - et tyvetalls «planetplakater» med regler - en slags grunnlov for et nytt samfunn  
  - fotografier av ungdommene når de gjør gruppearbeid
  - kort film om prosjektet  
 • Bakgrunn: “Hvilke regler skal til for å skape gode samfunn?” Dette spørsmålet har MRA stilt til mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere som har deltatt på våre kurs siden 2008. Svarene fortjener en plass utover undervisningsrommet og derfor har vi laget nettsiden  
 • Støttet av Kulturrådet  
 • www.nyplanet.org


 

STEPS - Survival Toolkit for EDC (Education for Democratic Citizenship) in Post-factual Societies

 • Utgiver: DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) (2018)
 • Manualen er et resultat av et to-årig samarbeid mellom 14 organisasjoner fra 12 europeiske land, inkludert MRA, som alle er medlemmer av DARE nettverket
 • I tillegg til å inneholde metoder og verktøy for opplæring, inkluderer manualen råd til politikere, lærere og andre som arbeider med barn og unge. Budskapet er at opplæring i demokratisk medborgerskap motvirker populisme og forebygger radikalisering og ekstremisme 
 • Rapportens kapittel om Norge er skrevet av MRA ved Evgenyia Khoroltseva, Lillian Hjorth og Marit Langmyr   
 • Last ned manualen.


STEPS – Survival Toolkit  

A Training Manual for Educators:
Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in Journalism 

 • Utgiver: MRA (2018) i samarbeid med representanter fra journalistutdanninger ved universitetene i Jekaterinburg, Nizhny Novgorod, St. Petersburg (alle Russland) og Høgskolen i Volda og Oslomet (Norge) 
 • Russisk og engelsk
 • Manualen inkluderer elleve undervisningsøkter, inkludert foredrag, aktivitetsbaserte deltakende metoder og tips til filmer og webressurser
 • Ressursen kan brukes i journalist- og medieutdanninger verden over
 • Støttet av Utenriksdepartementet
 • Training Manual: Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in Journalism 


 

Menneskerettigheter som møtested.
Nettbasert kursveileder for skole og mottak

 • Utgiver: MRA (2017)
 • MRA har holdt kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for enslige mindreårige asylsøkere på mottak side 2008. I økende grad har vi inkludert elever fra den lokale skolen (ungdomsskole, videregående skole, folkehøgskole) på kursene
 • Denne nettbaserte ressursen er en veileder for alle skoler og mottak som ønsker å etablerere felles møteplasser for asyl- og flykning-ungdom og elever i norsk skole
 • Støttet av Utlendingsdirektoratet
 • Kursveileder for skole og mottak   

 

 

Hvordan undervise i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse? 
En manual 

 • Utgiver: MRA (2013), i samarbeid med russiske partnere
 • Russisk 
 • Redaktør og forfatter: Evgeniya Khoroltseva 
 • Manualen inneholder en rekke metoder basert på deltakende pedagogikk, om hvordan man kan undervise i menneskerettigheter og flerkultrell forståelse
 • Spesielt utviklet for lærere i ungdomsskole og videregående skole
 • Ønskes manualen? Ta kontakt med MRA
 

Bøker  

Menneskerettigheter og aktivisme – Tekster om menneskerettigheter og samtaler med Igor Kaljapin, Deeyah Khan, Leo Igwe, Beate Ekeløve-Slydal, Kåre Bakken, Jan Egeland og Helga Arntzen

 • Forfatter: Lillian Hjorth 
 • Utgiver: Aktive Fredsforlag (2015)
 • I «Menneskerettigheter og aktivisme» møter du syv engasjerte aktivister fra inn- og utland. I tillegg til samtaler med aktivistene, inneholder boken artikler om de internasjonale menneskerettighetene. Hvordan defineres rettighetene og hvem gjør det? Hvordan bidrar menneskerettighetene – helt  konkret – til positiv endring? Hva skjer med stater som bryter dem? Finnes sanksjons-muligheter? Er rettighetene virkelig universelle?
 • I 2016 distribuerte Aktive Fredsforlag boken til alle ungdomsskoler, videregående skoler og folkehøgskoler i Norge - i alt nær 2000 skoler - som en gave til bibliotekene. 
 • Kjøp boken

 

 

Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering

 • Forfattere: Enver Djuliman og Lillian Hjorth  
 • Utgiver: Humanist forlag (2007) 
 • Boken er oversatt til serbo-kroatisk (2009) russisk (2010), hviterusssisk (2011) og polsk (2016, oppdatert utgave), kurdisk (2020)
 • "Bygg broer, ikke murer" er på pensum på flere høgskoler og anbefalt i Oslo kommunes veiledende plan for Osloskolens arbeid med kunnskaper og holdninger på områdene antisemmitisme og rasisme "Respekt, toleranse, verdighet". Øvelser fra boken er anbefalt brukt av Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og inkludert i IMDIS veiledning til lærere "Retten til å ta egne valg. Ideer til undervisningsopplegg om tvengsekteskap og nærliggende temaer". "Bygg broer" er inkludert i kompediumet Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice (utgitt av OSSE/ODIHR, FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Europarådet og UNESCO). 
 • Støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, den norske Helsingforskomité, Institusjonen Fritt Ord og Human-Etisk Forbund
 • Les utdrag av boken
 • Kjøp boken


78
 Filmer 

 

 Learning together

 • Utgiver: MRA (2016)
 • Informasjonsfilm om MRAs kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkere (3 min). MRA har organisert slike kurs for mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. 
 • Filmen ble produsert for visning - og vist - på World Forum for Democracy i 2016. Forumet organiseres av Europarådet og Europaparlamentet og samler årlig over 2000 mennesker fra 60 land. MRA var invitert til konferansen for å legge frem kursene for enslige mindreårige asylsøkere som en demokratisk innovasjon.
 • Støttet av Utlendingsdirektoratet  
 • Se filmen  

 

 

Utvalgte artikler 

 

The Norwegian Civil Society 

 • Pulisher: Partners Slovakia for Democratic Change (PSDC) (2023)
 • Lillian Hjorth
 • Read the article  
       

        Partners Slovakia for
      Democratic Change

  Frihetens kår i Russland

        


       Minerva
 

 Menneskerettighetserklæringen 70 år i dag: Brett opp
 ermene og fortsett kampen! 

 

        Fri tanke 

 Human dignity and human rights

 • Utgiver: journalism-edu.org (2017)
 • Artikkelen ble først publisert på norsk i "Menneskerettigheter og aktivisme". Aktive Fredsforlag (2015) 
 • Forfatter: Lillian Hjorth
 • Les artikkelen

     Journalism-edu.org                

 The lowest common denominator - the Universal
 Declaration of Human
 Rights

 • Utgiver: journalism-edu.org (2017)
 • Artikkelen ble først publisert på norsk i "Menneskerettigheter og aktivisme". Aktive Fredsforlag (2015) 
 • Forfatter: Lillian Hjorth
 • Les artikkelen

    Journalism-edu.org       
 
 The European human rights system 
 • Utgiver journalism-edu.org (2017)
 • Forfattere: Lillian Hjorth og Eugenia Khoroltseva
 • Les artikkelen 

    Journalism-edu.org

 
 En menneskerett å søke, men ikke få asyl 
    Fri tanke  

 

Grunnlovsfesting av menneskerettighetene vil styrke norsk menneskerettighetsjuss  

 

         Fri tanke 

 
Hundre år med allmenn stemmerett
 

 

       Fri tanke 
 
 Uønskede ytringer og sunne samfunn
    
         Fri tanke 
 Bygg broer, ikke murer - med menneskerettigheter

 • Forfatter: Lillian Hjorth (2008)
 • Utgiver: Kirke og kultur. Nr. 03. 2008
 • Les artikkelen


          Idunn