Undervisning

Menneskerettighetsundervisning - et fagområde i vekst

De siste tiårene har det vært et økende fokus på menneskerettighetsundervisning for å fremme demokrati og øke respekten for menneskerettighetene verden over. I 2010 lanserte Europarådet Pakten for menneskerettighetsundervisning og opplæring i demokratisk medborgerskap og i 2011 vedtok FNs generalforsamling Erklæring om undervisning i menneskerettigheter. I dokumentene blir medlemslandene oppfordret til å styrke menneskerettighetsundervisningen i skolene og i samfunnet forøvrig. Mange frivillige organisasjoner er også engasjert i satsningen. Menneskerettighetsakademiet er glad for å være en del av denne bevegelsen som mener at opplæring i menneskerettigheter er et vesentlig bidrag til fred, demokratibygging og positiv samfunnsutvikling.

Vi tilbyr foredrag, kurs og workshops

Menneskerettighetsakademiet tilbyr foredrag, workshops og kurs på en rekke områder innenfor menneskerettigheter,  flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Alt fra 1-times foredrag til ukeskurs og mer langvarige undervisningsopplegg i samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Akademiet kan inngå langsiktige avtaler, der tiltakene spres utover og gjennomføres over en lengre tidsperiode. Akademiets medarbeidere har omfattende fagkompetanse og mangeårig erfaring fra slik undervisning i inn- og utland. 

Nedenfor presenteres et utvalg av foredrag/emner akademiet underviser i. Temaene er egnet til å kombineres, og et kursopplegg kan skreddersys i forhold til behov. Foredrag inkluderer bilder, så vel nåtidige som historiske dokumentasjonsfoto. Deltakende pedagogiske metoder kan gjerne inkluderes. Jo lenger et undervisningsopplegg varer, jo mer vil vi anbefale å inkludere aktive metoder.

Menneskerettigheter:

 • Hva er menneskerettigheter?
 • Menneskerettighetenes historie
 • FNs verdenserklæring om menneskerettighetene. Bakgrunn og tilblivelse
 • Det internasjonale menneskerettighetssystemet
 • Menneskerettigheter i Europa
 • Den viktige ytringsfriheten
 • Religions- og livssynsfrihet
 • Hvorfor angår menneskerettigheter meg?
 • Det sivile samfunn
 • Menneskerettigheter for sårbare grupper (barn, kvinner, flyktninger, seksuelle minoriteter)
 • Menneskerettighetenes universalitet
 • Det vanskelige ikke-diskrimineringsprinsippet
 • Menneskerettighetsundervisning - et fagområde i vekst

Flerkulturell forståelse:

 • Det norske mangfold før og nå
 • Flerkulturell forståelse
 • Det flerkulturelle Norge
 • Identitet og kultur
 • Tradisjonelle og moderne samfunn. Kulturelle møter
 • Stereotypier og fordommer
 • Hvem er egentlig "de andre?" "De andre" i historien; før og nå.
 • Hvor mye "annerledeshet" skal vi tåle? Om toleransens grenser.

Konflikthåndtering: 

 • Konflikter - en del av vår virkelighet
 • Konflikter, bare negativt?
 • Konflikter og følelser - konfliktspiralen
 • Fredelig konflikthåndtering
 • Fra holdninger til handlinger - aktivisme

Russiske lærere på kurs i Oslo 2011.  

Siste nytt