Kursveileder for skole og mottak

Menneskerettigheter som møtested

Siden 2008 har Menneskerettighetsakademiet holdt kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) på mottak. I økende grad har vi inkludert elever fra den lokale skolen (ungdomsskole, videregående skole, folkehøgskole) på kursene. Vår erfaring er at undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er en god ramme for slike felles møter. Ungdommene kommer sammen på en arena basert på likeverd, respekt og forståelse. Vi har derfor utviklet en veileder for skole og mottak som ønsker å etablerere felles møteplasser for asyl- og flykningungdom og elever i norsk skole.

Kursveileder for skole og mottak

  • Utgiver: MRA (2017)
  • MRA har holdt kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for enslige mindreårige asylsøkere på mottak side 2008. I økende grad har vi inkludert elever fra den lokale skolen (ungdomsskole, videregående skole, folkehøgskole) på kursene
  • Denne nettbaserte ressursen er en veileder for alle skoler og mottak som ønsker å etablerere felles møteplasser for asyl- og flykning-ungdom og elever i norsk skole
  • Støttet av Utlendingsdirektoratet
  • Kursveileder for skole og mottak